پیشرفت های حسابداری, دوره (11), شماره (2), سال (2020-2) , صفحات (117-150)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجه ای مدیران )

نویسندگان: میلاد درویشی , محمدجواد ساعی , بهزاد کاردان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون، ورلدکام و گلوبال کراسینگز، توجه جامعه بیش‌ از پیش به رفتار اخلاقی شرکتها در محیط تجاری و نمود آن در گزارشگری برون سازمانی آن‌ها معطوف شده است. ازآنجاکه سوگیری بودجه‌ای نیز به عنوان معضلی غیراخلاقی و نتیجه رفتارهای نامطلوب مدیران جهت دستیابی به اهداف خاصی شناخته می‌شود؛ هدف از این تحقیق، افزایش بینش در حوزه تحقیقات مرتبط با رفتار سوگیری بودجه‌ای در سازمان‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر شامل بسط نظری چارچوبی منسجم برای تشریح سوگیری بودجه‌ای مدیران و بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آن است. بنابراین، در این پژوهش چهار عامل اصلی موثر بر سوگیری شامل اهداف شخصی، عوامل سازمانی، قدرت سازمانی و تاثیرات موقعیتی از طریق داده‌های 101 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و تاثیرات موقعیتی بیشترین نقش را در برانگیختن مدیران برای برآورد سوگیرانه بودجه‌ها دارند. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و تاثیرات موقعیتی بیشترین نقش را در برانگیختن مدیران برای برآورد سوگیرانه بودجه‌ها دارند.

کلمات کلیدی

, بودجه, سوگیری بودجه‌ای, امنیت شغلی مدیران, نفوذ مدیران, قدرت رهبری مدیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080190,
author = {درویشی, میلاد and ساعی, محمدجواد and کاردان, بهزاد},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجه ای مدیران},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2020},
volume = {11},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-9988},
pages = {117--150},
numpages = {33},
keywords = {بودجه، سوگیری بودجه‌ای، امنیت شغلی مدیران، نفوذ مدیران، قدرت رهبری مدیران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجه ای مدیران
%A درویشی, میلاد
%A ساعی, محمدجواد
%A کاردان, بهزاد
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2020

[Download]