زبان و ادبیات عربی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-10) , صفحات (253-278)

عنوان : ( بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس )

نویسندگان: بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتشار رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» توسط مارسل پروست، رمان «زیارت» از بانو دوروتی ریچاردسون، داستان «چهرة مرد هنرمند در جوانی» و به‏ویژه رمان «اولیس» توسط جیمز جویس در سال‏های 1922-1913 به مثابة پیدایش نخستین نمونه‏های جدّی «جریان سیّال ذهن» به شمار می‏رود. برخی شاخص‏های بنیادین جریان سیّال ذهن در ادبیات عربی، دارای دیرینه‏ای دور است که به زعم نگارنده از متون کلاسیک مانند «حی بن یقظان» ابن سینا، «حی بن یقظان» ابن طفیل، «رسالة الغفران» ابوالعلاء معری-که به بیان طه ندا متأثر از اردویرافنامه فارسی پدید آمده است و هم‏چنین در «توابع و زوابع» ابن شُهید اندلسی آغاز شده و تا امروز در متن‏های داستانی جبران خلیل جبران، چکامه‏های سرایندگان مکتب تمّوز و در شعرهای داستانی ادونیس و به‏ویژه در قصاید کلیّة او ادامه یافته است. پدیدآور در این جستار بر بنیاد توصیف و تحلیلِ مبتنی بر نقد روانشناختی درپی شناسایی و کشف نشانه‏های روشن جریال سیّال ذهن در پیشرفته‏ترین و پیچیده‏ترین گونة شعری معاصر عربی یعنی «قصیدة کلیه» ادونیس می‏باشد. یافته‏های حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی‏های بنیادین جریان سیّال ذهن مانند تک گویی درونی، حدیث نفس، فوران داده‏های ذهن، پیچیدگی و نمادپردازی تا سرحدّ ابهام، نوسازه‏های زبانی، باهم‏آیی زمان‏ها، و.... در «قصاید کلیّة» ادونیس در جایگاه نمونة ناب متون عرفانیِ سمبولیکِ سوررئال به روشنی قابل بازیابی است؛ همچنین ردّپای باورهای جیمز جویس، مارسل پروست و ویرجینیا وولف دربارة زمان و خاطرات در گفتارهای ادونیس، نظریه‏پرداز قصیدة کلیه به وضوح دیده می‏شود.

کلمات کلیدی

, جریان سیّال ذهن, زمان, رؤیا, روایت, قصیدة کلیّه, ادونیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080196,
author = {صدیقی, بهار},
title = {بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-7217},
pages = {253--278},
numpages = {25},
keywords = {جریان سیّال ذهن، زمان، رؤیا، روایت، قصیدة کلیّه، ادونیس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس
%A صدیقی, بهار
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2019

[Download]