کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (95-121)

عنوان : ( رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشیخ جعفر و احمد شاملو )

نویسندگان: بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏های حسب الشیخ جعفر و احمد شاملو

کلمات کلیدی

, عشق آنیمایی, عشق اساطیری, عشق گیتی‏ مدار, حسب الشیخ جعفر, احمد شاملو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080197,
author = {صدیقی, بهار},
title = {رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشیخ جعفر و احمد شاملو},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7639},
pages = {95--121},
numpages = {26},
keywords = {عشق آنیمایی، عشق اساطیری، عشق گیتی‏ مدار، حسب الشیخ جعفر، احمد شاملو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردی تطبیقی به عاشقانه‏ های حسب الشیخ جعفر و احمد شاملو
%A صدیقی, بهار
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2020

[Download]