مطالعات زبان و ترجمه, دوره (53), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (155-180)

عنوان : ( بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن )

نویسندگان: فرزانه رادمهر , زهره تائبی نقندری , وحیده سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون بسیاری از محققان به پیچیدگی ساختاری شعر سرزمین بی‌حاصل سرودة تی. اس. الیوت اشاره کرده‌اند که این پیچیدگی‌ها در روابط پرسوناژها نیز نمود یافته است. در این مقاله، گفتار و رفتار پنج زوج از میان مجموع پرسوناژهای این شعر، براساس تئوری «تحلیل رفتار متقابل» اریک برن، بررسی خواهد شد. به‌همین منظور، آسیب‌شناسی روانی زوج‌ها در این شعر واکاوی خواهد شد تا ریشة مشکلات حل‌وفصل‌نشدة آن‌ها شناسایی شده و به این وسیله، درک روشن‌تری از روابط بین آنان حاصل شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که از میان پنج زیرگروه مورد بررسی جهت آسیب‌شناسی ساختاری، در مجموع دو مورد آلودگی بالغ به کودک، دو مورد آلودگی بالغ به والد و سه مورد بالغ طردکننده مشاهده می‌شود. بنابراین، حضور مؤثر حالت من بالغ که می‌تواند باعث ایجاد تعادل بین دو حالت من والد و من کودک شود، در روابط درون‌فردی و بین‌فردی این زوج‌ها کم‌رنگ است.

کلمات کلیدی

, سرزمین بی‌حاصل, شعر تی. اس. الیوت, تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, آسیب‌شناسی روانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080233,
author = {رادمهر, فرزانه and تائبی نقندری, زهره and سیدی, وحیده},
title = {بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2020},
volume = {53},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-2878},
pages = {155--180},
numpages = {25},
keywords = {سرزمین بی‌حاصل، شعر تی. اس. الیوت، تحلیل رفتار متقابل، اریک برن، آسیب‌شناسی روانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن
%A رادمهر, فرزانه
%A تائبی نقندری, زهره
%A سیدی, وحیده
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2020

[Download]