دیرینه شناسی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (31-44)

عنوان : ( آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ )

نویسندگان: میر امیر صلاحی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , علی اصغر ثیاب قدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجتماعات نرم‌تنان موجود در سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر کپه‌داغ مرکزی، دربردارنده حضور قابل توجهی از فسیل دوکفه‌ای‌ها و شکم‌پایان است. مطالعه پوسته این فسیل‌ها که به عنوان بستر سخت، میزبان پدیده­‌هایی همچون قشرسازی کرم‌های سرپولید، رفتارهای شکارگری و ایجاد حفاری‌های متعدد هستند، مدنظر این پژوهش بوده است. در این بررسی‌ها شکم‌پایان Naticid به عنوان عامل سازنده اثرجنسOichnus Bromley, 1981 و اسفنج‌ها عامل سازنده اثرجنس Entobia Bronn, 1837 در نظر گرفته شده و قشرسازی‌های انجام شده توسط کرم‌های سرپولید و فورونید به ترتیب به پیدایش اثرجنس‌های Maeandropolydora Voigt, 1965 و Talpina Von Hagenow, 1840 منجر شده است. در میان دوکفه‌ای‌های موجود، بیشترین گونه­‌ای که مورد حمله شکارچیان قرار گرفته Pycnodonte sp. از فونای اویستری می­‌باشد که علاوه بر حفاری‌های متعدد، قشرسازی توسط کرم‌های سرپولا نیز بر روی پوسته آن‌ها قابل مشاهده است. بررسی این حفره‌ها مؤید پنج نوع متفاوت از الگوی حفاری است که در قالب الگوهای A تا E معرفی شده‌­اند. همچنین در این مطالعه مشخص گردید بیشترین تجمع کرم‌های سرپولا در شکم‌پایان، متوجه بخش‌های مجاور دهانه‌ای است. علاوه بر موارد فوق، نحوه حضور شکارگر بر روی جانوران مختلف به همراه موفقیت و عدم موفقیت شکار، توزیع حفرات، انتخاب سایت حفاری، سازوکار تشکیل حفره‌ها نیز مورد بحث و بررسی این پژوهش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, حفاری, فرسایش زیستی, قشرسازی, کرم‌های سرپولا, سازند چهل‌کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080243,
author = {صلاحی, میر امیر and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and علی اصغر ثیاب قدسی},
title = {آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {حفاری، فرسایش زیستی، قشرسازی، کرم‌های سرپولا، سازند چهل‌کمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ
%A صلاحی, میر امیر
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر ثیاب قدسی
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2016

[Download]