اقتصاد مالی, دوره (12), شماره (45), سال (2019-2) , صفحات (213-242)

عنوان : ( اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی) )

نویسندگان: سید محمد رضا احمدی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو سرمایه گذاری هدف دار و مدیریت شده می باشد، یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران صنعت نفت است که به صورت پیوسته به سرمایه گذاری های اساسی نیاز دارد تا بتواند با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی، به فعالیت خود ادامه دهد و روشن است که سرمایه گذاری نیز خود نیازمند تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مناسب آن می باشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام‌های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می‌توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می‌دهد دست‌یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان‌پذیر نیست با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.

کلمات کلیدی

, ابزارهای مالی, اوراق بدهی, اسناد خزانه اسلامی, صنعت نفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080282,
author = {احمدی, سید محمد رضا and مهدوی عادلی, محمدحسین and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی)},
journal = {اقتصاد مالی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {45},
month = {February},
issn = {2538-3833},
pages = {213--242},
numpages = {29},
keywords = {ابزارهای مالی، اوراق بدهی، اسناد خزانه اسلامی، صنعت نفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی)
%A احمدی, سید محمد رضا
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J اقتصاد مالی
%@ 2538-3833
%D 2019

[Download]