تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی), دوره (128), شماره (3), سال (2020-10) , صفحات (102-107)

عنوان : ( بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس های گوشتی )

نویسندگان: شیبا یوسفوند , فرشید حمیدی , مرتضی زنده دل , عباس پرهام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلال در تعادل مایعات بدن موجب بروز مشکلات و بیماری‌های متعددی از جمله آسیت در طیور می‌شود. بنابراین شناسایی مکانیسم‌های درگیر در کنترل اخذ آب می تواند در درک بهتر پاتوفیزیولوژی بیماریهای مرتبط کمک کننده باشد. نوروپپتید وای یکی از نوروپپتیدهای درگیر در کنترل مرکزی اخذ آب است. در هنگام محرومیت از آب، سنتز mRNA این نوروپپتید در هیپوتالاموس افزایش می‌یابد. بنابراین، این مطالعه به بررسی نقش گیرنده‌های NPY1 و NPY2 در کنترل مرکزی اخذ آب می‌پردازد. در این مطالعه دو سری آزمایش انجام شده است. در آزمایش اول و دوم جوجه‌ خروس‌های گوشتی نژاد راس به‌ترتیب 10 میکرولیتر اوانس بلو، 5/2، 5، 10 و 20 میکروگرم از B5063 و SF22 (آنتاگونیست‌های گیرنده‌های NPY) را با تزریق داخل بطن مغزی دریافت کردند. سپس اخذ آب تجمعی آن‌ها در زمان‌های 90 و 180 دقیقه پس از تزریق اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که تزریق داخل بطن مغزی B5063 (gμ 20 و 10، 5، 5/2) باعث کاهش اخذ آب تجمعی در مقایسه با گروه کنترل شده است (05/0p<)، درحالیکه هیچ‌یک از دوزهای SF22 اثری روی اخذ آب تجمعی در زمان‌های بررسی شده در مقایسه با گروه کنترل نگذاشته اند (05/0p>). نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که اثر NPY درونزاد بر اخذ آب ممکن است از طریق گیرنده‌ NPY1 صورت بگیرد.

کلمات کلیدی

, گیرنده های NPY1 و NPY2, اخذ آب تجمعی, تزریق داخل بطن مغزی, جوجه خروس‌های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080340,
author = {یوسفوند, شیبا and حمیدی, فرشید and مرتضی زنده دل and پرهام, عباس},
title = {بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس های گوشتی},
journal = {تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)},
year = {2020},
volume = {128},
number = {3},
month = {October},
issn = {2423-5407},
pages = {102--107},
numpages = {5},
keywords = {گیرنده های NPY1 و NPY2، اخذ آب تجمعی، تزریق داخل بطن مغزی، جوجه خروس‌های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس های گوشتی
%A یوسفوند, شیبا
%A حمیدی, فرشید
%A مرتضی زنده دل
%A پرهام, عباس
%J تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)
%@ 2423-5407
%D 2020

[Download]