اولین کنفرانس بین المللی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار , 2019-09-19

عنوان : ( بررسی رابطه فلات شغلی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری رفتار شهروندی سازمانی )

نویسندگان: اکرم قزل باش , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فراهم آوردن شرایطی برای شاغل که بتواند هر چه بهتر در محیط کاری به فعالیت مشغول باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این روی است که مدیران منابع انسانی در تلاشند تا این شرایط را فراهم آورند چرا که اگر شرایط مناسب وجود نداشته باشد می تواند باعث بی انگیزگی و کاهش عملکرد پرسنل گردد. یکی از شرایط محیط کاری فلات زدگی شغلی است که زمانی ایجاد میگردد که فرد نتواند در محیط کاری به پیشرفت و ارتقا دست یابد. از طرف دیگر یکی از منابع بسیار مهم سازمان در حیطه مدیریت رفتار سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی می باشد و توجه به آن در عصر کنونی رو به افزایش می باشد، لذا شناخت و تقویت این گونه رفتارها و شناسایی عوامل تهدید کننده در بروز چنین رفتارهایی از اهمیت بالایی بر خوردار است. همچنین با توجه به اهمیت بالای عملکرد شغلی در سازمان ها، این مطالعه به بررسی رابطه فلات زدگی شغلی با عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتار شهروندی سازمانی میپردازد و با توجه به منابع کتابخانه ای و ادبیات موجود مدلی در این رابطه ارائه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد فلات زدگی شغلی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد شغلی دارد و رفتار شهروندی سازمانی این رابطه را تعدیل میکند.

کلمات کلیدی

, فلات شغلی, فلات محتوایی, فلات زندگی کاری, رفتار شهروندی سازمانی, عملکرد شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080418,
author = {قزل باش, اکرم and ملک زاده, غلامرضا},
title = {بررسی رابطه فلات شغلی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری رفتار شهروندی سازمانی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار},
year = {2019},
location = {گرجستان},
keywords = {فلات شغلی، فلات محتوایی، فلات زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد شغلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه فلات شغلی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری رفتار شهروندی سازمانی
%A قزل باش, اکرم
%A ملک زاده, غلامرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار
%D 2019

[Download]