سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی , 2019-05-01

عنوان : ( تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی برمیزان اندازه و قدرت عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون مهره ه تعادل و کیفیت زندگی در سالمندان: آیا نقشی برای تمرینات ثبات دهنده مرکزی وجود دارد؟ )

نویسندگان: بهناز شاه طهماسبی , مارک هکیمویچ , جفری ابرت , تیموتی فرچایلد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سقوط یکی از مشکلات شایع و جدی در میان سالمندان است. هر ساله از میان هر چهار سالمند، یک نفر دچار سقوط می شود. سقوط میتواند باعث بستری شدن، معلولیت، ترس از سقوط مجدد، بی تحرکی، افزایش هزینه برای جامعه، کاهش کیفیت زندگی، و متاسفانه افزایش مرگ و میر زودرس در میان سالمندان شود. تحقیقات علمی نشان داده اند، برنامه های تمرینی مناسب که ترکیبی از تمرینات تعادلی و مقاومتی می باشند، تاثیر مثبتی در کاهش خطر سقوط در سالمندان داشته اند. اما در حال حاضر با توجه به تنوع در برنامه های تمرینات ورزشی، هنوز در میان محققان اختلاف نظر وجود دارد که کدام نوع از برنامه های تمرینی می تواند در بهبود تواییهای عملکردی و کاهش خطر سقوط در سالمندان موثرتر واقع شود. هدف از انجام تحقیق حاضر پاسخ به این سوال بود که آیا 12هفته برنامه تمرینی ترکیبی باعث افزایش اندازه، قدرت عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون مهره ها، بهبود تعادل و کیفیت زندگی سالمندان می شود؟ به این منظور تعداد 64سالمند 60 -87سال انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینی تقسیم شدند. شرکت کنندگان در گروه ، 1برنامه تمرینی پیاده روی و تعادلی و شرکت کنندگان در گروه ،2علاوه بر پیاده روی و تمرینات تعادلی، تمرینات ثبات دهنده مرکزی را نیز انجام دادند. بر اساس نتایج این تحقیق، شرکت کنندگان گروه ،2افزایش قابل توجه ای را در اندازه و قدرت عضلات ثبات دهنده ستون مهره ها و بهبود معنی داری را در تعادل و کیفیت زندگی تجربه کردند. نتایج تحقیق ما استفاده از یک برنامه تمرینی منظم(حداقل سه بار در هفته، هر جلسه به مدت 60دقیقه) که، ترکیبی است از تمرینات ثبات دهنده مرکزی(30دقیقه)، تعادلی(15دقیقه) و پیاده روی(15دقیقه) را، به منظور افزایش اندازه و قدرت عضلات، بهبود تعادل، کیفیت زندگی و در نهایت کاهش خطر سقوط در سالمندان پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی

, سالمندی, برنامه تمرینی, عضلات ثبات دهنده مرکزی, تعادل, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080480,
author = {شاه طهماسبی , بهناز and مارک هکیمویچ and جفری ابرت and تیموتی فرچایلد},
title = {تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی برمیزان اندازه و قدرت عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون مهره ه تعادل و کیفیت زندگی در سالمندان: آیا نقشی برای تمرینات ثبات دهنده مرکزی وجود دارد؟},
booktitle = {سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سالمندی، برنامه تمرینی، عضلات ثبات دهنده مرکزی، تعادل، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی برمیزان اندازه و قدرت عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون مهره ه تعادل و کیفیت زندگی در سالمندان: آیا نقشی برای تمرینات ثبات دهنده مرکزی وجود دارد؟
%A شاه طهماسبی , بهناز
%A مارک هکیمویچ
%A جفری ابرت
%A تیموتی فرچایلد
%J سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی
%D 2019

[Download]