هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26

عنوان : ( بررسی اثر پدیده تغییراقلیم بر رودخانه گرگانرود )

نویسندگان: فرشته مدرسی , شهاب عراقی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه گرگانرود در سال‌های اخیر سیلاب‌های بزرگی را تجربه نموده‌است. یکی از دلایلی که می‌تواند در این رخداد سهیم باشد، پدیده تغییراقلیم است. بنابراین در این تحقیق، با بررسی همزمان بارش و دبی رودخانه، این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بدین منظور با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال، روندهای موجود در آمار بارش و دبی رودخانه در مقیاس فصلی و سالانه و دبی پیک روزانه و لحظه‌ای ایستگاه‌های هواشناسی و هیدرومتری تمر در دوره 30 ساله 86-1385- 57-1356 تعیین شده‌‌است. نتایج نشان دادند که بارش در تمامی فصول بالاخص پاییز و در شرایط سالانه دارای روند صعودی معنی‌دار است. دبی پیک روزانه و لحظه‌ای نیز دارای روند صعودی معنی‌دار می‌باشند که این امر نشان دهنده افزایش سیلاب در اثر افزایش بارش بوده و می‌تواند تأییدی بر رخداد تغییراقلیم در این ناحیه ‌باشد.

کلمات کلیدی

, تغییراقلیم, روند, آزمون من-کندال, رودخانه گرگانرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080544,
author = {مدرسی, فرشته and شهاب عراقی نژاد},
title = {بررسی اثر پدیده تغییراقلیم بر رودخانه گرگانرود},
booktitle = {هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تغییراقلیم، روند، آزمون من-کندال، رودخانه گرگانرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پدیده تغییراقلیم بر رودخانه گرگانرود
%A مدرسی, فرشته
%A شهاب عراقی نژاد
%J هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]