سومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی , 2016-09-27

عنوان : ( بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره بر اساس نوسانات دمای سطح آب دریای مدیترانه و خلیج فارس (مطالعه موردی: حوضه کرخه) )

نویسندگان: فرشته مدرسی , شهاب عراقی نژاد , کیومرث ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارش بهاره تأمین کننده بخش اعظم آب مورد نیاز کشاورزی در فصول بهار و تابستان است. از این‌رو، پیش‌بینی آن در برنامه‌ریز‌ی‌های زراعی و تعیین نوع کشت نقش بسیار مهمی را ایفاء می‌نماید. در این مقاله، پیش‌بینی پذیری بارش بهاره در حوضه کرخه که دربرگیرنده دشت حاصلخیز خوزستان است، تحت نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از روش داده‌کاوی تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) برای ایجاد سری‌های زمانی همبسته از مقادیر دمای سطح آب دریاها با بارش بهاره و یک شبکه عصبی مصنوعی با ساختار بهینه برای بررسی نحوه پیش‌بینی پذیری بارش استفاده شده است. با توجه به وسعت حوضه کرخه و تنوع آب و هوا در بخش شمالی و جنوبی آن، تحقیق حاضر در دو زیرحوضه بالادست سد سیمره و بالادست سد کرخه صورت گرفته است. نتایج حاصل از روش SVD نشان می‌دهد که نوسانات پاییزه دمای سطح آب خلیج فارس و نوسانات زمستانه دمای سطح آب دریای مدیترانه اثرگذارترین متغیرها بر بارش بهاره در هر دو زیرحوضه می‌باشند. با این وجود، بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره در هر زیر حوضه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان می‌دهد که دو متغیر دمای پاییزه سطح آب خلیج فارس و دمای زمستانه سطح آب دریای مدیترانه به‌طور هم‌زمان بهترین پیش‌بینی کننده‌های بارش بهاره در زیرحوضه سیمره می‌باشند؛ در حالیکه متغیر دمای زمستانه سطح آب دریای مدیترانه به تنهایی سبب ایجاد بهترین پیش‌بینی برای بارش بهاره در زیرحوضه کرخه می‌شود.

کلمات کلیدی

, پیش‌بینی بارش بهاره, دمای سطح آب دریا, خلیج فارس, دریای مدیترانه, روش تجزیه به مقادیر منفرد. شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080548,
author = {مدرسی, فرشته and شهاب عراقی نژاد and کیومرث ابراهیمی},
title = {بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره بر اساس نوسانات دمای سطح آب دریای مدیترانه و خلیج فارس (مطالعه موردی: حوضه کرخه)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پیش‌بینی بارش بهاره، دمای سطح آب دریا، خلیج فارس، دریای مدیترانه، روش تجزیه به مقادیر منفرد. شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره بر اساس نوسانات دمای سطح آب دریای مدیترانه و خلیج فارس (مطالعه موردی: حوضه کرخه)
%A مدرسی, فرشته
%A شهاب عراقی نژاد
%A کیومرث ابراهیمی
%J سومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی
%D 2016

[Download]