دومین جشنواره ملی فناوریهای آب آب‌های شور و نامتعارف (آب شور و پساب) , 2018-12-10

عنوان : ( مدیریت یکپارچه منابع آب راهکاری برای گذر از بحران کم آبی )

نویسندگان: فرشته مدرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی و صنعت، کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی از عوامل اصلی کمبود آب بوده و یک راه موثر مقابله با آن مدیریت یکپارچه منابع آب است. هدف از مقاله حاضر بررسی و تحلیل تکامل مدیریت یکپارچه و مدل‌‌سازی منابع آب جهت حل بحران کم آبی از منظر محققان است. این بررسی در سه بخش مدیریت منفصل، مدیریت یکپارچه و مدل‌سازی منابع آب برای بیان راهکارهای در مقابله با اثرات خشکسالی، سیلاب‌ها، آلودگی‌ها و تخریب محیط‌ زیست صورت گرفته است. در بخش مدیریت یکپارچه راهکارهای اجرایی جهت تعادل بین عرضه و تقاضا با در نظرگرفتن تمامی نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست با رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و در بخش مدل‌سازی یکپارچه متناسب با تابع هدف، متغیرهای تصمیم و متغیرهای حالت نتایج تحقیقات و طرح های اجرایی نمونه ی جهانی مطرح شده است. بر اساس موقعیت جغرافیایی و مورفولوژیک کشور ایران، نمی‌توان برای آن از یک مدل جامع واحد جهت پیشبرد اهداف مقابله با کم آبی بهره برد، لذا با الگو گرفتن از مدل‌های مختلف اجرایی می‌توان متناسب با هر حوضه سیاست‌های مختلف را بررسی نمود. بر همین اساس در جمع بندی این مقاله روش مدل‌سازی جامع و داینامیک کای و همکاران و دیویس و سیمونویچ برای طرح‌های اجرایی در ایران پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, مدل‌سازی یکپارچه, بحران کم‌آبی, IWRM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080552,
author = {مدرسی, فرشته},
title = {مدیریت یکپارچه منابع آب راهکاری برای گذر از بحران کم آبی},
booktitle = {دومین جشنواره ملی فناوریهای آب آب‌های شور و نامتعارف (آب شور و پساب)},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدل‌سازی یکپارچه، بحران کم‌آبی، IWRM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت یکپارچه منابع آب راهکاری برای گذر از بحران کم آبی
%A مدرسی, فرشته
%J دومین جشنواره ملی فناوریهای آب آب‌های شور و نامتعارف (آب شور و پساب)
%D 2018

[Download]