همایش ملی شرکتهای دانش بنیان , 2017-03-08

عنوان : ( پدیده شرکتهای دانش بنیان و جایگاه و تأثیر آن در اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: حسن تحصیلی , فاطمه شفیعی توندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080573,
author = {تحصیلی, حسن and شفیعی توندری, فاطمه},
title = {پدیده شرکتهای دانش بنیان و جایگاه و تأثیر آن در اقتصاد مقاومتی},
booktitle = {همایش ملی شرکتهای دانش بنیان},
year = {2017},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پدیده شرکتهای دانش بنیان و جایگاه و تأثیر آن در اقتصاد مقاومتی
%A تحصیلی, حسن
%A شفیعی توندری, فاطمه
%J همایش ملی شرکتهای دانش بنیان
%D 2017

[Download]