یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار , 2020-02-18

عنوان : ( بررسی تحلیلیِ حوادث رخ‌داده در شرکت آب و فاضلاب مشهد )

نویسندگان: احسان سلجوقی , حبیب هراتی , ثمانه توکلی امینیان , سیده سعیده شرافت , احمد اخوت , امیرحسین دشت بزرگ , محمدصادق شالچیان طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارکنـان بـا ارزشترین سرمایه هر سازمان تلقی می شوند که در اثر عدم رعایت دقیق بهداشت و ایمنی کار در معرض مخاطرات و آسیب های جـدی قرار می گیرند. در این پژوهش حوادث ثبت شده در زیرمجموعه شرکت آبفای مشهد از جنبه های گوناگون دسته بندی شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, فرهنگ ایمنی, بهداشت کار, حوادث, شرکت آب و فاضلاب مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080588,
author = {سلجوقی, احسان and حبیب هراتی and ثمانه توکلی امینیان and سیده سعیده شرافت and اخوت, احمد and دشت بزرگ, امیرحسین and شالچیان طرقبه, محمدصادق},
title = {بررسی تحلیلیِ حوادث رخ‌داده در شرکت آب و فاضلاب مشهد},
booktitle = {یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرهنگ ایمنی، بهداشت کار، حوادث، شرکت آب و فاضلاب مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلیِ حوادث رخ‌داده در شرکت آب و فاضلاب مشهد
%A سلجوقی, احسان
%A حبیب هراتی
%A ثمانه توکلی امینیان
%A سیده سعیده شرافت
%A اخوت, احمد
%A دشت بزرگ, امیرحسین
%A شالچیان طرقبه, محمدصادق
%J یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
%D 2020

[Download]