همایش ملّی نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی , 2020-02-09

عنوان : ( چرایی عدم رشد بایسته حکمت عملی در فلسفه اسلامی )

نویسندگان: محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکمت در تقسیم‌بندی معروفی که از ارسطو به یادگار مانده است به دو قسم نظری و عملی تقسیم شده است. حکمت عملی نیز به پیروی از ارسطو شاخه‌های اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن را در بر می‌گیرد. با نگاهی گذرا در آثار بجا مانده از حکیمان مسلمان، مشاهده می‌شود که برخی از حکیمان مانند فارابی، ابن مسکویه و خواجه نصیر طوسی به صورت منسجم و مستقل، کتابهایی را در این زمینه نگاشته‌اند ولی برخی دیگر مانند ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا تنها به صورت پراکنده از حکمت عملی سخن گفته‌اند. در این جستار، با بررسی‌هایی که در تاریخ زندگانی و سخنان برخی از حکیمان مسلمان انجام گرفته این نتیجه به دست آمده است که به طور کلی سه عامل در کم‌توجهی آنان به حکمت عملی تاثیرگذار بوده است که عبارتند از: نوع نگرش به حکمت عملی از سوی حکیمان مسلمان، شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر دوران آنان، سپردن حکمت عملی به دانشهایی چون فقه از سوی آنان.

کلمات کلیدی

, حکمت نظری, حکمت عملی, فلسفه سیاسی, فلسفه اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080600,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی},
title = {چرایی عدم رشد بایسته حکمت عملی در فلسفه اسلامی},
booktitle = {همایش ملّی نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی},
year = {2020},
location = {قم, ايران},
keywords = {حکمت نظری، حکمت عملی، فلسفه سیاسی، فلسفه اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چرایی عدم رشد بایسته حکمت عملی در فلسفه اسلامی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%J همایش ملّی نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی
%D 2020

[Download]