پنجمین کنگره علوم پایه دامپزشکی , 2020-05-27

عنوان : ( تمایز تنوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی چربی اسب (ASCs) در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: شبنم جوانشیر , عباس پرهام , حجت نادری مشکین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل خصوصیت بافت تاندون، بازسازی و ترمیم آن بسیار محدود است و روش هایی از قبیل استفاده از سلول های بنیادی می‌توانند بازسازی تاندون را تقویت کرده و عوارض بالینی را بهبود بخشند. با این حال، قبل از استفاده بالینی از این سلول ها، بایستی خصوصیات و قابلیت های تمایزی آنها به خوبی در آزمایشگاه مشخص شود. لذا‏ در این مطالعه قابلیت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی چربی اسب به تنوسیت در آزمایشگاه بررسی شد. برای انجام این مطالعه، 3 نمونه سلول بنیادی مزانشیمی جدا شده مورد استفاده قرار گرفتند. سلول‌های پاساژ 4 در گروه تیمار به مدت 14 روز در محیط کشت تمایزی شامل فاکتور GDF-6 ‏قرار گرفتند و محیط کشت سلول های گروه کنترل فاقد این فاکتور بود. پس از گذشت 14 روز، وضعیت تمایز به تاندون با رنگ ‏آمیزی‌ سایروس رد جهت بررسی میزان کلاژن تولید شده و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین جهت بررسی مورفولوژی سلول ها، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بیان ژن کلاژن نوع 1 ‏‏با استفاده از روش ‏qPCR‏ مورد ارزیابی قرار گرفت. ‏نتایج بدست ‏آمده حاکی از افزایش معنی دار تولید کلاژن و طویل و دوکی شکل شدن سلول‌های گروه تیمار نسبت به گروه کنترل بود. آنالیز داده‌های qPCR نیز افزایش معنی دار بیان ژن Col I در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل را نشان داد. نتایج بدست ‏آمده، نشانگر تحریک روند تمایز تنوژنیک سلول‌های ASC اسبی در پاسخ به فاکتور GDF-6 بود که می تواند در مطالعات کاربرد سلول درمانی در مهندسی بافت مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, فاکتور رشد GDF-6, سلول‌های بنیادی مزانشیمی, ‏تمایز تنوژنیک, ‏ تاندون, ‏اسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080708,
author = {جوانشیر, شبنم and پرهام, عباس and حجت نادری مشکین},
title = {تمایز تنوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی چربی اسب (ASCs) در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم پایه دامپزشکی},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {فاکتور رشد GDF-6، سلول‌های بنیادی مزانشیمی، ‏تمایز تنوژنیک،‏ تاندون، ‏اسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمایز تنوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی چربی اسب (ASCs) در شرایط آزمایشگاهی
%A جوانشیر, شبنم
%A پرهام, عباس
%A حجت نادری مشکین
%J پنجمین کنگره علوم پایه دامپزشکی
%D 2020

[Download]