آینه پژوهش, دوره (31), شماره (181), سال (2020-5) , صفحات (205-224)

عنوان : ( معرفی و بررسی کهن ترین نسخۀ شناخته شدۀ رسالۀ ذکریه )

نویسندگان: سلمان ساکت , ملیحه گزی مارشک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسالۀ ذکریه یکی از آثار معروف میر سیّد علی همدانی از عرفای نامی قرن هشتم است که تاکنون چندین بار به‌صورت مستقل یا همراه با دیگر آثار او به چاپ رسیده است. نگارندگان در خلال تصحیح زاد آخرت اثر ابوحامد محمّد غزالی، به نسخه‌ای از کتابخانۀ دانشگاه لیدن (شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر) دست پیدا کرده‌اند که مجموعه‌ای است از چند اثر که مهم‌ترین آنها رسالۀ ذکریۀ است، چرا که تاریخ کتابت این دست‌نویس 811 ق. و بسیار نزدیک به دورۀ حیات همدانی (714- 786 ق.) است و بر اساس فهرستها، قدیمی‌ترین دست‌نویس کامل از این اثر به شمار می‌رود. از میان چاپهای مختلف این رساله، دو چاپ محمّد ریاض و فریدون تقی‌زاده، مهم‌تر و منقح‌تر هستند که اولی در ضمن کتاب احوال و آثار و اشعار میر سیّد علی همدانی و شش رساله از وی و دومی به‌صورت مستقل به چاپ رسیده است. نگارندگان ضمن معرفی چاپهای قبلی، این نسخه را با هر دوی این چاپها مقایسه کرده و اهمیّت و ویژگیهای نسخۀ لیدن را بویژه در تصحیح رسالۀ ذکریه نشان داده‌اند.

کلمات کلیدی

, رسالۀ ذکریه, میر سید علی همدانی, تصحیح انتقادی, متن‌شناسی, نسخه‌های فارسی کتابخانۀ دانشگاه لیدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080720,
author = {ساکت, سلمان and گزی مارشک, ملیحه},
title = {معرفی و بررسی کهن ترین نسخۀ شناخته شدۀ رسالۀ ذکریه},
journal = {آینه پژوهش},
year = {2020},
volume = {31},
number = {181},
month = {May},
issn = {1023-7992},
pages = {205--224},
numpages = {19},
keywords = {رسالۀ ذکریه، میر سید علی همدانی، تصحیح انتقادی، متن‌شناسی، نسخه‌های فارسی کتابخانۀ دانشگاه لیدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و بررسی کهن ترین نسخۀ شناخته شدۀ رسالۀ ذکریه
%A ساکت, سلمان
%A گزی مارشک, ملیحه
%J آینه پژوهش
%@ 1023-7992
%D 2020

[Download]