دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد , 2020-09-09

عنوان : ( کمک های خارجی و توسعه افغانستان بعد از خروج طالبان )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , محمد صادق محمدی , احمد فالح عبدالحسن الساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از گذشت بیش از هجده سال از کمکها و مساعدتهای انساندوستانه در زمینه های امنیت و توسعه از جانب جامعه جهانی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده تغییر جهت امور امنیتی در سراسر کشور از نیروهای کمک امنیتی بین المللی به نیروهای امنیت ملی افغانستان میباشد. همانطوریکه این انتقال صورت میگیرد، اکثریت مردم افغانستان و یک تعداد زیادی از کشورهای کمک کننده و سازمانهای کمک کننده بین المللی که از سال 2002 بدین سو حدود ۱۳0 میلیارد دلار را در اختیار دولت افغانستان قرار داده اند نگران این امر هستند که آیا انتقال مسئولیتها به افغان ها باعث خارج شدن افغانستان از جنگ و رفتن به سوی ثبات میشود؟ و آیا مهر تاییدی بر تاثیر مثبت کمکهای بین المللی در ساختن افغانستانی مستقل، امن و از نظر اقتصادی توسعه یافته هست؟ در این مقاله، بنده کمکهای خارجی و تاثیر آنها برتوسعه بخشهای مختلف در افغانستان را مورد بررسی قرارمیدهم. روی هم رفته، این مقاله بیان می کند که اگرچه کمکهای خارجی در حوزه های مختلف باعث پیشرفت های قابل توجهی شده است ولی هنوز مشکل امنیت به عنوان یک مشکل و تهدید بزرگ در راستای با ثبات سازی افغانستان و جلب کمکهای خارجی وجود دارد. همچنین نهادهای دولتی شکننده و آسیب پذیر باقی مانده اند و قادر به ارائه یک حکومتداری موثر و کارآمد نیستند و نمیتوانند خدمات اصلی و اساسی را به مردم عرضه کنند و امنیت جانی و مالی مردم را تضمین نمایند

کلمات کلیدی

, کمکهای خارجی, توسعه, افغانستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080764,
author = {رزمی, سید محمدجواد and محمدی, محمد صادق and الساعدی, احمد فالح عبدالحسن},
title = {کمک های خارجی و توسعه افغانستان بعد از خروج طالبان},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کمکهای خارجی، توسعه، افغانستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمک های خارجی و توسعه افغانستان بعد از خروج طالبان
%A رزمی, سید محمدجواد
%A محمدی, محمد صادق
%A الساعدی, احمد فالح عبدالحسن
%J دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
%D 2020

[Download]