پنجمین دوره کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالش ها , 2020-02-19

عنوان : ( تغییرات فیزیولوژیک و هومورال ناشی از بازی های ویدئویی )

نویسندگان: حسام اکبری سراسیا , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده رشد روز‌افزون تکنولوژی سخت افزار‌ها و نرم افزار‌ها، که به دنبال آن پیشرفت صنعت بازی‌های ویدئویی را به همراه دارد، موجب واقعی‌تر شدن بازی‌ها و افزایش محبوبیت آن‌ها در گروه‌های سنی مختلف جامعه شده است. مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیکی ناشی از بازی‌های ویدئویی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که می‌توان از آن به عنوان دستور‌العمل کاربردی در بازی‌های ویدئویی با اهداف گوناگون و حیطه‌های مختلف استفاده کرد. بررسی حاضر با هدف مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه تغییرات فیزیولوژیکی و هومورال ناشی از بازی‌های ویدئویی صورت گرفت. جست و جو در PubMed با کلید واژه‌ها video games and hormones و physiological responses of video games با محدود کردن آن از سال 1990 تا 2019 انجام شد و تمام مقالات موجود و مربوط به پاسخ‌های فیزیولوژیک و هومورال مورد ارزیابی قرار گرفتند. در اکثر مطالعات دو هورمون کورتیزول و تستوسترون به دلیل عملکرد در طیف وسیعی از پاسخ‌های روانی-فیزیولوژیکی-هومورال مورد بررسی قرار گرفتند و در بیشتر مطالعات این تغییرات معنی‌دار بود. همینطور شاخص‌های متابولیک مانند ضربان قلب، انرژی مصرفی و اکسیژن مصرفی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بیان‌گر تغییرات معنی‌دار این شاخص‌ها در بازی‌های ویدئویی فعال بودند. تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک و هومورال، با توجه به سبک بازی ویدئویی، در گروه‌های سنی مختلف مشاهده شد اما به نظر می‌رسد گستردگی بیش از حد متغیر‌ها مانع از بروز پاسخ یکسان نسبت به بازی‌های ویدئویی می‌شود. با توجه به شواهد موجود، پاسخ‌های متابولیک رابطه مستقیم و مثبتی با میزان فعالیت بازی ویدئویی دارند. پیشنهاد می‌شود مراکز بازی‌های ویدئویی و بازی‌سازان، بازی‌های فعال را جایگزین بازی‌های غیرفعال کنند.

کلمات کلیدی

, بازی ویدئویی, شاخص فیزیولوژیک, هورمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080797,
author = {اکبری سراسیا, حسام and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تغییرات فیزیولوژیک و هومورال ناشی از بازی های ویدئویی},
booktitle = {پنجمین دوره کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالش ها},
year = {2020},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بازی ویدئویی، شاخص فیزیولوژیک، هورمون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات فیزیولوژیک و هومورال ناشی از بازی های ویدئویی
%A اکبری سراسیا, حسام
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J پنجمین دوره کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالش ها
%D 2020

[Download]