اسلام و پژوهش های تربیتی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (103-116)

عنوان : ( مقایسه مبانی تربیت عفیفانه در مسیحیت با اسلام )

نویسندگان: طاهره رحیم پور ازغدی , ولی عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غریزه جنسی به‌عنوان یک سرمایه‌ الهی، اگرچه نقش مثبتی در رشد و سلامت انسان دارد، اما در صورت عدم کنترل، آثار جبران‌ناپذیری را در جامعه به دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو، ‌ادیان توحیدی برای مدیریت این غریزه سازوکارهای متفاوتی پیش‌بینی کرده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که مسیحیت و اسلام، چه تدابیری برای کنترل این میل درونی اندیشیده‌اند؟ این پژوهش با مطالعه دیدگاه‌های بین‌ادیانی، شیوه‌های مهار شهوت جنسی را برای وصول به حیاتی پاک و سالم ارایه می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تربیت جنسی در تعالیم مسیحیت، فارغ از هویت جنسی و سن، متاثر از رهبانیت و زهدپیشگی بوده است. اما اسلام، با اعتقاد به عاملیت جنس و سن در تربیت، دارای راهکارهای نظری و عملی، از دوره جنینی تا انتهای حیات انسانی می‌باشد. در مجموع می‌توان گفت: با وجود تفاوت‌ در آموزه‌های جنسی مسیحیت و اسلام، هر دو بر پرورش و تقویت فضیلت اخلاقی عفت تاکید داشته، و خویشتن‌داری غایت تربیت جنسی این ادیان توحیدی است. هرچند مصادیق عفاف‌گرایی در ادبیات اخلاقی مسیحیت، دستخوش تحولات بوده است.

کلمات کلیدی

, تربیت جنسی, ازدواج, ادیان توحیدی, رهبانیت, زیست عفیفانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080804,
author = {رحیم پور ازغدی, طاهره and عبدی, ولی},
title = {مقایسه مبانی تربیت عفیفانه در مسیحیت با اسلام},
journal = {اسلام و پژوهش های تربیتی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-434X},
pages = {103--116},
numpages = {13},
keywords = {تربیت جنسی، ازدواج، ادیان توحیدی، رهبانیت، زیست عفیفانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مبانی تربیت عفیفانه در مسیحیت با اسلام
%A رحیم پور ازغدی, طاهره
%A عبدی, ولی
%J اسلام و پژوهش های تربیتی
%@ 2008-434X
%D 2019

[Download]