یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2020-08-25

عنوان : ( اثر نه نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‏بهار (Calendula officinalis L.) )

نویسندگان: زهرا خیری , محمد مقدم , مهدی مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‏منظور بررسی اثر 9 نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار تحقیقی گلدانی بر پایه طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 9 گونه قارچ مایکوریزا و تیمار بدون تلقیح یودند. صفات مورد مطالعه شامل رنگیزه‏های فتوسنتزی (کلروفیل a، b، کارتنوئید و کلروفیل کل)، فعالیت آنتی‏اکسیدانی، فنل کل، کربوهیدرات محلول، کارتنوئید و فلاونوئید گل بودند. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ G. mosseae بیشترین تاثیر را در بهبود محتوی نسبی آب برگ و رنگیزه‏های فتوسنتزی داشت و در قارچ G. geosporum کمترین فعالیت آنتی‏اکسیدانی (15/42 درصد) و فنل کل (15/26 میلی‏گرم در گرم وزن تر برگ) حاصل شد. قارچ G. versiform بیشترین تاثیر را در کاهش کربوهیدرات محلول داشت که میزان آن را نسبت به شاهد 97/55 درصد کاهش داد. با توجه به ‏نتایج این تحقیق و با توجه به اهمیت بالای متابولیت‏های ثانویه از جمله فلاونوئید گل در گیاه دارویی همیشه بهار استفاده از قارچ G. etanicatum در این مورد توصیه می‏شود و استفاده از قارچ G. mosseae برای بهبود محتوی نسبی آب برگ و رنگیزه‏های فتوسنتزی این گیاه پیشنهاد می‏گردد.

کلمات کلیدی

, G. mosseae, فلاونوئید گل, کارتنوئید محتوی نسبی آب برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080834,
author = {خیری, زهرا and مقدم, محمد and مهدی مرادی},
title = {اثر نه نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‏بهار (Calendula officinalis L.)},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2020},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {G. mosseae، فلاونوئید گل، کارتنوئید محتوی نسبی آب برگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نه نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‏بهار (Calendula officinalis L.)
%A خیری, زهرا
%A مقدم, محمد
%A مهدی مرادی
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2020

[Download]