تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (16), شماره (31), سال (2020-9) , صفحات (27-52)

عنوان : ( سیمای خدیجه (س) در تاریخ نگاری متقدم سنی: سنجش روایت های ابن سعد(د.۲۳۰هـ) )

نویسندگان: مجتبی سلطانی احمدی , سارا خاتمی , مصطفی گوهری فخرآباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زندگانی حضرت خدیجه در منابع کهن تاریخی با اختلافاتی گزارش شده است که گاه عرصه را برای عرضه ادعاهایی نادرست درباره وی گشوده است. یکی از منابعی که حاوی شرح حال تقریبا مفصل خدیجه است، الطبقات الکبری تألیف محمدبن سعد بصری (د.230هـ) است. پژوهش حاضر با بررسی موردی زندگانی خدیجه در این کتاب، به تبیین تفاوت های گزارش‌های مورخان متقدم و بررسی مواضع ابن سعد نسبت به این موضوع پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گزارش ابن سعد درمورد برخی موضوعات مانند سن خدیجه، نحوه ازدواج او با رسول خدا صحیح به-نظر می رسد. در مقابل، روایت های او دایر بر تردید داشتن پیامبر هنگام نزول اولین وحی یا اهمیت ازدواج با عایشه، قابل خدشه است. ابن‌سعد از ذکر برخی از فضایل خدیجه خودداری کرده است تا راه را برای نشاندن عایشه در صدر همسران رسول اکرم بگشاید.

کلمات کلیدی

, تاریخ صدر اسلام, زندگانی خدیجه, الطبقات الکبری, همسران پیامبر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080908,
author = {مجتبی سلطانی احمدی and سارا خاتمی and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {سیمای خدیجه (س) در تاریخ نگاری متقدم سنی: سنجش روایت های ابن سعد(د.۲۳۰هـ)},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2020},
volume = {16},
number = {31},
month = {September},
issn = {1735-7071},
pages = {27--52},
numpages = {25},
keywords = {تاریخ صدر اسلام، زندگانی خدیجه، الطبقات الکبری، همسران پیامبر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیمای خدیجه (س) در تاریخ نگاری متقدم سنی: سنجش روایت های ابن سعد(د.۲۳۰هـ)
%A مجتبی سلطانی احمدی
%A سارا خاتمی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2020

[Download]