پژوهش های سیاسی جهان اسلام, دوره (10), شماره (2), سال (2020-8) , صفحات (31-56)

عنوان : ( اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی , علی حکیمی خرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«دیپلماسی فرهنگی» رویکردی است مبتنی بر نقش و جایگاه عوامل پیوندگر «فرهنگ» در روابط میان کشورها و ملت­ها. هدف نهایی این­گونه از دیپلماسی- در یک فضای صمیمانه، همگرا و بدور از تشنج، ارائه یک تصویر مطلوب از روابط همه­جانبه، بر اساس اشتراکات تمدنی- فرهنگی و هویتی میان کشورهاست. روابط ایران و ازبکستان با وجود علقه و عقبه­های غنی فرهنگی در طول کمتر از سه دهه (از1991م)، همواره دچار ضعف و نوسان بوده است. با مرگ اسلام کریم­اف (2 سپتامبر 2016) و روی کار آمدن شوکت میر­ضیایف (14 دسامبر 2016)، فصل جدیدی در روابط خارجی ازبکستان با سایر کشورها و از جمله ایران آغاز شد. بر­اساس سیاست تداوم و تغییر با کمی انعطاف بیشتر، دولت جدید خواستار تعمیق و گسترش روابط دوستانه با ایران است. در­این راستا سوال اصلی مقاله پیشرو این گونه است؛ با عطف به پیشینه تاریخی- تمدنی ایران در آسیای مرکزی به­طور عام و ازبکستان به طور خاص، ایران و ازبکستان چگونه می­توانند روابط همگرا و روبه جلویی داشته باشند؟ از‌آنجایی که ازبکستان (همانند اغلب جمهوری­های آسیای مرکز) عقبه تمدنی و فرهنگی ایران به حساب می­آید، دو کشور قادرند در چارچوب «دیپلماسی فرهنگی»­، ضمن خنثی کردن زمینه‌های تهدید، روابط همگرا و روبه رشدی را در همه­ زمینه­ها دنبال نمایند. از­این­حیث در روابط و تعاملات فرهنگی- تمدنی ایران و ازبکستان، مؤلفه‌هایی همچون اسلام به‌عنوان دین مشترک، زبان فارسی، مفاخر مشترک، حضور فرهنگ ایران در ازبکستان، جذابیت‌های میراث تمدنی، تاریخی و طبیعی، توریسم، اقتصاد و... وجود دارد که می‌تواند موجب تقویت روابط دو کشور شود.«دیپلماسی فرهنگی» رویکردی است مبتنی بر نقش و جایگاه عوامل پیوندگر «فرهنگ» در روابط میان کشورها و ملت­ها. هدف نهایی این­گونه از دیپلماسی- در یک فضای صمیمانه، همگرا و بدور از تشنج، ارائه یک تصویر مطلوب از روابط همه­جانبه، بر اساس اشتراکات تمدنی- فرهنگی و هویتی میان کشورهاست. روابط ایران و ازبکستان با وجود علقه و عقبه­های غنی فرهنگی در طول کمتر از سه دهه (از1991م)، همواره دچار ضعف و نوسان بوده است. با مرگ اسلام کریم­اف (2 سپتامبر 2016) و روی کار آمدن شوکت میر­ضیایف (14 دسامبر 2016)، فصل جدیدی در روابط خارجی ازبکستان با سایر کشورها و از جمله ایران آغاز شد. بر­اساس سیاست تداوم و تغییر با کمی انعطاف بیشتر، دولت جدید خواستار تعمیق و گسترش روابط دوستانه با ایران است. در­این راستا سوال اصلی مقاله پیشرو این گونه است؛ با عطف به پیشینه تاریخی- تمدنی ایران در آسیای مرکزی به­طور عام و ازبکستان به طور خاص، ایران و ازبکستان چگونه می­توانند روابط همگرا و روبه جلویی داشته باشند؟ از‌آنجایی که ازبکستان (همانند اغلب جمهوری­های آسیای مرکز) عقبه تمدنی و فرهنگی ایران به حساب می­آید، دو کشور قادرند در چارچوب «دیپلماسی فرهنگی»­، ضمن خنثی کردن زمینه‌های تهدید، روابط همگرا و روبه رشدی را در همه­ زمینه­ها دنبال نمایند. از­این­حیث در روابط و تعاملات فرهنگی- تمدنی ایران و ازبکستان، مؤلفه‌هایی همچون اسلام به‌عنوان دین مشترک، زبان فارسی، مفاخر مشترک، حضور فرهنگ ایران در ازبکستان، جذابیت‌های میراث تمدنی، تاریخی و طبیعی، توریسم، اقتصاد و... وجود دارد که می‌تواند موجب تقویت روابط دو کشور شود.

کلمات کلیدی

, آسیای مرکزی, ایران, ازبکستان, دیپلماسی فرهنگی, سازه‌انگاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081180,
author = {زرقانی, سیدهادی and ابراهیم احمدی and علی حکیمی خرم},
title = {اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان},
journal = {پژوهش های سیاسی جهان اسلام},
year = {2020},
volume = {10},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-2980},
pages = {31--56},
numpages = {25},
keywords = {آسیای مرکزی، ایران، ازبکستان، دیپلماسی فرهنگی، سازه‌انگاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان
%A زرقانی, سیدهادی
%A ابراهیم احمدی
%A علی حکیمی خرم
%J پژوهش های سیاسی جهان اسلام
%@ 2322-2980
%D 2020

[Download]