کوچه, دوره (2), شماره (2), سال (2020-5) , صفحات (60-62)

عنوان : ( دارایی های شهری مشهد، به سوی کالایی شدن یا رقابت پذیری شهری )

نویسندگان: هومن قهرمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در غالب کلانشهرهای جهان با اقتصاد سرمایه داری روبرو هستیم که از فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن تاثیر می پذیرند. این اقتصاد جدید به طور گسترده ای از توسعه های بین المللی تاثیر پذیرفته و نهایتا تحولاتی بر روند دگرگونی شهرها ایجاد می کند. از آن جایی که همواره در طول تاریخ، فعالیت های معماری و شهرسازی، نمایان گر میزان شکوفایی یک شهر و یا ابزاری برای نمایش قدرت مدیران شهری بوده است بنابراین می توان انتظار داشت که در شرایط دگرگون شده ی فعلی نیز دارایی های کالبدی-فضایی شهرها منبعی برای رشد اقتصادی آن ها باشد. در شهر مشهد نیز سخن گفتن از «رقابت پذیری شهری» تنها وقتی معنادار است که چشم انداز رقابتی شهر را مرور کنیم: \\\\\\\"قطب فرهنگی-تبلیغی جهان اسلام\\\\\\\". این چشم انداز توجیه گر بسیاری از مداخلات شهری بوده که در بافت های مرکزی شهر مشهد اعمال شده و علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد به شهر (در ابعاد مختلف مالی-اجتماعی و فرهنگی)، چهره دگرگون شده ای در هسته مذهبی شهر نیز به وجود آورده است. اگر با نگاهی انتقادی روند توسعه چنددهه گذشته در بافت مرکزی شهر مشهد را مورد مداقه قرار دهیم، فرایندهای مشابهی را در رابطه با نگاه به دارایی های عمومی شهری به عنوان کالا و بکارگیری تکنیک های بازاریابی برای فروش بهتر این دارایی ها رصد می کنیم.

کلمات کلیدی

, رقابت پذیری شهری, کالایی شدن, دارایی های شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081248,
author = {قهرمانی, هومن},
title = {دارایی های شهری مشهد، به سوی کالایی شدن یا رقابت پذیری شهری},
journal = {کوچه},
year = {2020},
volume = {2},
number = {2},
month = {May},
issn = {7333-2676},
pages = {60--62},
numpages = {2},
keywords = {رقابت پذیری شهری- کالایی شدن- دارایی های شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دارایی های شهری مشهد، به سوی کالایی شدن یا رقابت پذیری شهری
%A قهرمانی, هومن
%J کوچه
%@ 7333-2676
%D 2020

[Download]