التیام, Volume (7), No (1), Year (2020-9) , Pages (54-67)

Title : ( کولیک، به روزرسانی و پیشرفت ها )

Authors: Samaneh Ghasemi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کولیک به عنوان یکی از مهم‏ترین بیماری‏ها در اسب نیازمند مداخلات اورژانسی به منظور حفظ جان بیمار است. تشخیص، مدیریت و درمان به موقع اسب‏های مبتلا، موجب بهبود پیش‏آگهی حاصل از درمان خواهد شد. علی‏رغم پیشرفت‏های انجام گرفته در تشخیص، بیهوشی، جراحی و مراقبت‏های پس از عمل، همچنان مدیریت کولیک یکی از مباحث چالش‏برانگیز در دامپزشکی است. در این مقاله، برخی از مهم‏ترین پیشرفت‏ها در جنبه‏های مختلف کولیک ارائه شده است.

Keywords

, اسب, کولیک, پیشرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081259,
author = {Ghasemi, Samaneh},
title = {کولیک، به روزرسانی و پیشرفت ها},
journal = {التیام},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-5695},
pages = {54--67},
numpages = {13},
keywords = {اسب، کولیک، پیشرفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کولیک، به روزرسانی و پیشرفت ها
%A Ghasemi, Samaneh
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2020

[Download]