جستارهای تاریخی, دوره (10), شماره (2), سال (2020-1) , صفحات (109-129)

عنوان : ( تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی )

نویسندگان: زهرا جهان , محمدتقی ایمان پور , حسین مفتخری , جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فتح ایران توسط عرب‌های مسلمان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران است که منجر به تحولاتی بزرگ و دگرگونی‌های شگرف در سرنوشت و آینده این سرزمین گردید. بر همین اساس، چنین رویدادی بارها و بارها از منظرهای گوناگون، مورد مطالعه‌ی تاریخ‌پژوهان قرار گرفته است. مقاله‌ی حاضر نیز از میان انبوه مسائل و حوادثی که در پی این حادثه‌ی سترگ و اثرگذار برای تاریخ این سرزمین رخ نموده و هریک از اهمیت درخور پژوهشی برخوردارند، عهده‌دار بررسی اهداف تهاجم عرب‌های مسلمان به ایران و مشروعیت یا عدم مشروعیت فرضیه دینی این تهاجم بر اساس آموزه‌های آیین اسلام شده است. هرچند، اکثر تاریخ‌پژوهان به تأسی از روایت‌های فتوح مورخان مسلمان معتقدند تهاجم عرب‌ها به سرزمین ایران با هدفی مقدس و به منظور ترویج و اشاعه‌ی دین اسلام و نجات مردم تحت ستم حکومت ساسانی صورت گرفته است؛ اما در این جستار تلاش شده تا با رویکردی انتقادی به منابع تاریخی ومقایسه‌ چگونگی تهاجم اعراب به ایران با سیره‌ی نظامی پیامبر و احکام جهادی در قرآن، نادرستی چنین دیدگاه‌هایی را از منظر تاریخی نشان ده

کلمات کلیدی

ایران سده‌های نخستین اسلام فتح ایران تهاجم اعراب سیره‌ی نظامی پیامبر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081267,
author = {جهان, زهرا and ایمان پور, محمدتقی and حسین مفتخری and عباسی, جواد},
title = {تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی},
journal = {جستارهای تاریخی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-7766},
pages = {109--129},
numpages = {20},
keywords = {ایران سده‌های نخستین اسلام فتح ایران تهاجم اعراب سیره‌ی نظامی پیامبر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی
%A جهان, زهرا
%A ایمان پور, محمدتقی
%A حسین مفتخری
%A عباسی, جواد
%J جستارهای تاریخی
%@ 2251-7766
%D 2020

[Download]