تحقیقات موتور, دوره (59), شماره (2), سال (2020-9) , صفحات (29-43)

عنوان : ( بررسی عددی اثر تغییر زمان پاشش سوخت بر تأخیر احتراق، متغیرهای عملکردی و انتشار آلایندگی موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز با دینامیک سیالات محاسباتی )

نویسندگان: سیدمحسن مستشارشهیدی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , جواد زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه به دلیل کاربرد وسیع موتورهای اشتعال تراکمی در حمل و نقل شهری و نیز لزوم کاهش انتشار آلاینده ‏های خروجی و همچنین مهار مصرف سوخت باعث شده تا استفاده از سوخت‌های جایگزین در موتور دیزل متداول گردد. به طوریکه یکی از رایج ‏ترین سوخت‏های جایگزین در موتورهای دیزلی، سوخت‏ های گازی هستند. استفاده از سوخت‏ های جایگزین در موتورهای اشتعال تراکمی مستلزم مطالعه اثرات احتراقی و نحوه تشکیل مخلوط قابل اشتعال در محفظه احتراق این نوع از موتورهاست. متغیرهای پاشش سوخت در کیفیت خود اشتعالی موتورهای دوگانه‌سوز دیزل/گاز نقش بسزائی را ایفا می‏ کنند. از جمله متغیرهای مرتبط با پاشش سوخت، زمان پاشش و نحوه اختلاط سوخت‌ها با یکدیگر است. به منظور بررسی اثر زمان پاشش سوخت بر کیفیت احتراق موتورهای دوگانه‌سوز دیزل/گاز مطالعه‏ ای انجام شد. در این مطالعه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، کیفیت احتراق موتوردوگانه ‏سوز دیزل/گاز ارزیابی شد. برای دستیابی به این هدف، شروع زمان پاشش سوخت در سه حالت 22، 18و 14 درجه قبل از نقطه مکث بالا و درصد اختلاط سوخت متان – ان هپتان با درصدهای10-90، 15-85 و 25-75 مد نظر قرار گرفت. نتایج مطالعات عددی نشان داد که با افزایش زمان پاشش سوخت در موتور دوگانه‏ سوز دیزل/گاز، دمای محفظه احتراق و قله فشار استوانه افزایش‌ یافت و همچنین موجب افزایش طول تأخیر احتراق شد. افزایش قله فشار استوانه موجب افزایش متغیر فشار متوسط نامی شد و متعاقب آن گشتاور خروجی به مقدار 16 درصد افزایش یافت. با بیشتر شدن نرخ جرمی سوخت مایع در مخلوط قابل اشتعال کاهش تأخیر احتراق و افت قله فشار متوسط نامی رخ داد به طوری که گشتاور خروجی به مقدار 17درصد و توان نامی به مقدار 70 درصد کاهش پیدا کرد. با کاهش مدت زمان پاشش سوخت در دورهای تُند توان نامی بهبود یافت و نتایج انتشار آلایندگی نیز نشان داد که پیش ‏رسی پاشش موجب افزایش 31 درصد اکسید ازت و 16درصد کربن دی‌اکسید می‏شود که نشان‌دهنده بهبود کیفیت خود اشتعالی در موتور دوگانه‏ سوز دیزل/گاز است.

کلمات کلیدی

, موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز, متغیرهای عملکردی, دینامیک سیالات محاسباتی, انتشار آلایندگی, زمان پاشش سوخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081268,
author = {مستشارشهیدی, سیدمحسن and روحانی, عباس and خجسته پور, مهدی and زارعی, جواد},
title = {بررسی عددی اثر تغییر زمان پاشش سوخت بر تأخیر احتراق، متغیرهای عملکردی و انتشار آلایندگی موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز با دینامیک سیالات محاسباتی},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2020},
volume = {59},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-5214},
pages = {29--43},
numpages = {14},
keywords = {موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز، متغیرهای عملکردی، دینامیک سیالات محاسباتی، انتشار آلایندگی، زمان پاشش سوخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی اثر تغییر زمان پاشش سوخت بر تأخیر احتراق، متغیرهای عملکردی و انتشار آلایندگی موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز با دینامیک سیالات محاسباتی
%A مستشارشهیدی, سیدمحسن
%A روحانی, عباس
%A خجسته پور, مهدی
%A زارعی, جواد
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2020

[Download]