جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (9), شماره (33), سال (2020-3) , صفحات (125-146)

عنوان : ( تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری )

نویسندگان: زهرا نسیمی , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسترسی به آب سالم و پایدار، یکی از نیازهای ضروری برای تداوم زندگی بشر است به طوریکه قطع شبکه آبرسانی به مردم، در واقع بیان کننده قطع سیستم گردش خون و حیات جامعه است و باعث عدم تداوم فعالیت‌ها و خدمت‌رسانی و کاهش آستانه مقاومت مردم در شرایط بحران خواهد شد. در ارزیابی خطراتی که تاسیسات آبرسانی شهری را مورد تهدید قرار میدهند اگر دشمن از طریق حملات هوایی قادر به آسیب رساندن نباشد مهمترین خطر حملات بیوتروریستی به تصفیه خانه‌ها، مخازن ذخیره آب و ایستگاه‌های پمپاژ است که در شرایط صلح و جنگ، به دلیل کاستی‌ها و نواقصی که در حفاظت از اینگونه اماکن وجود دارد، این امکان را برای تروریست‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند آب مصرفی شهروندان را آلوده نمایند و در صورتی که کاهش توان مقاومت مردم شهری هدف دشمنان باشد، با استفاده از این روش مقاصد آنها تامین می‌شود. از اینرو مراقبت از منابع آب، فرایند تصفیه، مخازن آب تصفیه شده و شبکه توزیع آب بسیار حیاتی است. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه‌ای به برسی عوامل بیولوژیک تهدید کننده زیرساخت منابع آب و همچنین به بررسی اجزا و عناصر زیرساخت منابع آب شهری که در معرض حملات بیوتروریستی قرار می‌گیرند بپردازد و از طریق مطالعات میدانی (پرسشنامه) نیز میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در هر یک از عناصر زیرساخت منابع آب ارزیابی ‌می‌گردد.

کلمات کلیدی

, امنیت, تهدید, تروریسم, بیوتروریسم, شبکه آبرسانی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081279,
author = {نسیمی, زهرا and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2020},
volume = {9},
number = {33},
month = {March},
issn = {2345-2277},
pages = {125--146},
numpages = {21},
keywords = {امنیت، تهدید، تروریسم، بیوتروریسم، شبکه آبرسانی شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری
%A نسیمی, زهرا
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2020

[Download]