هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2020-05-30

عنوان : ( مدلسازی و تحلیل دال بتن آرمه‌ی دوطرفه و انتخاب پارامترهای خسارت مومسانی بتن در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS )

نویسندگان: ابوالفضل نخعی , محمدرضا توکلی زاده , حمید شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل اجزای محدود با توجه به مسائلی همچون محدود بودن امکانات آزمایشگاهی و شرایط بارگذاری، صرفه جویی در زمان و هزینه و امکان ساخت نمونه‌های بیشتر، کاربرد گسترده‌ای در مهندسی پیدا کرده است. ازجمله نرم‌افزارهای رایج برای تحلیل سازه‌ها به روش اجزای محدود نرم‌افزار ABAQUS است. این نرم‌افزار قابلیت مدلسازی مواد با ویژگی‌های مختلف را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. با توجه به پیچیدگی مدلسازی بتن در این نرم‌افزار و وجود روابط گوناگون در فقدان داده‌های آزمایشگاهی برای نمودار تنش-کرنش بتن، این پژوهش با مدلسازی یک دال بتن آرمه‌ی دوطرفه در این نرم‌افزار و استفاده از فرضیات گوناگون در شبیه سازی رفتار بتن به یافتن مقادیر مناسب برای پارامترهای خسارت مومسانی بتن و همچنین انتخاب بهترین رابطه برای ایجاد نمودار تنش-کرنش بتن می‌پردازد. استفاده از روند توصیه شده در این پژوهش منجر به نزدیکی نتایج تحلیل اجزای محدود و داده‌های آزمایشگاهی شده است.

کلمات کلیدی

, اجزای محدود, تنش-کرنش بتن, مکانیک شکست بتن, مدل خسارت مومسانی بتن, دال بتنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081281,
author = {نخعی, ابوالفضل and توکلی زاده, محمدرضا and حمید شیرازی},
title = {مدلسازی و تحلیل دال بتن آرمه‌ی دوطرفه و انتخاب پارامترهای خسارت مومسانی بتن در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اجزای محدود، تنش-کرنش بتن، مکانیک شکست بتن، مدل خسارت مومسانی بتن، دال بتنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و تحلیل دال بتن آرمه‌ی دوطرفه و انتخاب پارامترهای خسارت مومسانی بتن در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS
%A نخعی, ابوالفضل
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A حمید شیرازی
%J هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2020

[Download]