علوم قرآن و حدیث, دوره (53), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (207-222)

عنوان : ( در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی )

نویسندگان: حسین ناصری مقدم , سیدکاظم طباطبائی پور , علی کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک تلقی رایج وجود دارد که پیامبر اسلام، علاوه بر قرآن، مامور ابلاغ مجموعه وحیانی دومی به نام «سنت/حدیث» نیز بوده است یا به عبارت دیگر، وحی دو قسم داشته: یکی «وحی متلو» که «قرآن» است و دیگری، «وحی لامتلو» که «سنت/حدیث» است. بررسی دقیق‌ نظریه، در سیر تحول تاریخی دین اسلام، ما را به محمد ابن ادریس شافعی می‌رساند و وی را می‌توان مبدع نظریه وحی دوگانه در اسلام دانست؛ نظریه‌ای که در حمایت از فرقه اصحاب حدیث، ارائه شد ولی کم‌کم با مرور زمان، همراه با سلطه روزافزون اصحاب حدیث، به جایگاه یک حقیقت غیرقابل انکار دست یافت. در این مقاله بعد از تحلیل تاریخی شکل‌گیری این نظریه، نشان داده‌ایم که این نظریه صرفا یک بازتفسیر است که در پی بازسازی گذشته، دربستری از رقابت‌های فرقه‌ای برای کسب مرجعیت،ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سنت, حدیث, وحی لامتلو, نظریه وحی دوگانه, شافعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081384,
author = {ناصری مقدم, حسین and طباطبائی پور, سیدکاظم and کشاورز, علی},
title = {در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2022},
volume = {53},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {207--222},
numpages = {15},
keywords = {سنت، حدیث، وحی لامتلو، نظریه وحی دوگانه، شافعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی
%A ناصری مقدم, حسین
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A کشاورز, علی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2022

[Download]