دراسات فی العلوم الانسانیه, دوره (26), شماره (2), سال (2020-8) , صفحات (125-146)

عنوان : ( الواقعیه فی ادب توفیق الحکیم (عوده الروح انموذجا) )

نویسندگان: بسام خلیل ابراهیم الخفاجی , مرضیه آباد , احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یعتبر توفیق الحکیم من الادباء الرواد فی الوطن العربی. فقد ترک میراثا کبیرا یتنوع ما بین الروایه والقصه والمسرحیه والمقاله. وتعد روایته (عوده الروح) عملا رواییا یحمل سمات کل من الواقعیه النقدیه التی تعنی نقد الاوضاع السیاسیه والاجتماعیه السایده فی الفتره ما بین الحربین العالمیتین ۱۹۱۴م_ ۱۹۳۸م، وخصوصا ثوره ۱۹۱۹م بقیاده سعد زغلول. وکذلک سمات الواقعیه الاشتراکیه التی تعنی وجود الامل والتفاول بتغییر الاوضاع المتردیه. فقد حاول عرض حیاه مجتمع مصغر ونموذج من المجتمع المصری وما یعیشه من ظروف اجتماعیه صعبه فی تلک الفتره. ویکون البحث وفق المنهج الوصفی التحلیلی. ومن اهم النتایج التی توصلنا إلیها ان الروایه تعتبر نموذجا متقدما للواقعیه علی من سبقها من الروایات الواقعیه، فهی اکثر جراه فی نقد الواقع وکشف الاوضاع الفاسده فی ظل المحتل البریطانی. وایضا تعتبر وثیقه من تاریخ مصر السیاسی والاجتماعی.

کلمات کلیدی

, الواقعیه , توفیق الحکیم , عوده الروح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081418,
author = {الخفاجی, بسام خلیل ابراهیم and آباد, مرضیه and حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {الواقعیه فی ادب توفیق الحکیم (عوده الروح انموذجا)},
journal = {دراسات فی العلوم الانسانیه},
year = {2020},
volume = {26},
number = {2},
month = {August},
issn = {2383-4269},
pages = {125--146},
numpages = {21},
keywords = {الواقعیه ، توفیق الحکیم ، عوده الروح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الواقعیه فی ادب توفیق الحکیم (عوده الروح انموذجا)
%A الخفاجی, بسام خلیل ابراهیم
%A آباد, مرضیه
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J دراسات فی العلوم الانسانیه
%@ 2383-4269
%D 2020

[Download]