کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2020-2) , صفحات (22-29)

عنوان : ( ستراتژی بهینه مدیریت انرژی در شبکه‌های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن اثر منابع تولید پراکنده و واحد‌های ذخیره انرژی )

نویسندگان: حسین لطفی , رضا قاضی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فوذ منابع تولید پراکنده و واحد­های ذخیره انرژی در شبکه های توزیع در حال افزایش است. از همین رو، بررسی اثر انها بر روی قابلیت اطمینان شبکه بسیار ضروری می­باشد. در این مطالعه به منظور ارائه استراتژی بهینه مدیریت انرژی در شبکه توزیع هوشمند، مساله بهینه سازی چند هدفه تجدید ارایش پویا فیدرهای توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و واحد­های ذخیره انرژی بهینه سازی شده است، توابع هدف در این مطالعه شامل تلفات انرژی، انرژی توزیع نشده و هزینه بهره برداری می­باشد. به منظور بهینه سازی همزمان شاخص­ قابلیت اطمینان و توابع هدف دیگر، طرح بهینه­ای برای شارژ و دشارژ سیستم­های ذخیره انرژی و همچنین توپولوژی بهینه برای فیدرهای شبکه توزیع ارائه شده است، همچنین به منظور حل مساله بهینه سازی چند هدفه در این مطالعه از ترکیب الگوریتم­های اجتماع ذرات و جهش قورباغه استفاده شده است. استراتژی پیشنهادی در یک شبکه 95 باسه به منظور نشان دادن توانایی روش مورد نظر در ارائه طرح بهینه مدیریت انرژی تست شده است.

کلمات کلیدی

, تجدید ارایش فیدرهای توزیع, منابع تولید پراکنده, سیستم های ذخیره انرژی, بهینگی پارتو, بهینه سازی چند هدفه, قابلیت اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081459,
author = {حسین لطفی and قاضی, رضا and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {ستراتژی بهینه مدیریت انرژی در شبکه‌های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن اثر منابع تولید پراکنده و واحد‌های ذخیره انرژی},
journal = {کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران},
year = {2020},
volume = {8},
number = {3},
month = {February},
issn = {۲۳۲۲-۲۳۴۴},
pages = {22--29},
numpages = {7},
keywords = {تجدید ارایش فیدرهای توزیع- منابع تولید پراکنده-سیستم های ذخیره انرژی-بهینگی پارتو-بهینه سازی چند هدفه-قابلیت اطمینان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ستراتژی بهینه مدیریت انرژی در شبکه‌های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن اثر منابع تولید پراکنده و واحد‌های ذخیره انرژی
%A حسین لطفی
%A قاضی, رضا
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
%@ ۲۳۲۲-۲۳۴۴
%D 2020

[Download]