هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران , 2020-03-12

عنوان : ( ارایه مدل تاثیرگذاری ارتباط اجتماعی بر نشاط ذهنی با میانجی گری و تعدلیگری تنهایی ذهنی )

نویسندگان: فائزه محمدعلی پورثانی , یعقوب مهارتی , غلامرضا ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشاط در محل کار به رضایت افراد نسبت به کار و زندگی اشاره دارد؛ افراد با نشاط افرادی کارا، پرتلاش و مفید هستند و افراد ناخشنود که نشاطی ندارند به وظایف خود توجهی نمی کنند و همچنین میزان بازدهی آنها حداقل است. تحقیقات نشان می دهد سازمان هایی که از نشاط طولانی مدت برخوردار می باشند، احتمالا قادر به حفظ و ارتقا بهره وری خواهند بود؛ لذا آنها می بایست آگاهی لازم را در این خصوص که چه عواملی بر نشاط ذهنی کارکنان اثرگذار می باشد را کسب نمایند تا به صورت اثربخش، نشاط در محل کار را افزایش دهند. از جمله عوامل تاثیرگذار می توان به ارتباط اجتماعی و تنهایی ذهنی اشاره نمود. ارتباط اجتماعی روشی است که افراد بایکدیگر ارتباط برقرار می کنند و خود را متعلق به گروه ها میبینند و موجب صمیمیت، حس مشارکت، رضایت از زندگی و نشاط ذهنی می شود. ارتباط اجتماعی حس تعلق را در افراد ایجاد می کند، لذا داشتن ارتباط اجتماعی بالا موجب کاهش تنهایی ذهنی افراد شود. تنهایی ذهنی ناشی از احساس منزوی بودن و از عدم کفایت ارتباط اجتماعی نشات می گیرد؛ در این مقاله به بررسی نشاط ذهنی کارکنان در محل کار و عوامل تاثیرگذاری که ذکر شد می پردازیم و با مطالعه ادبیات پژوهش و بررسی پیشینه تحقیق، به ارائه مدل مفهومی، تاثیر ارتباط اجتماعی بر نشاط ذهنی با متغیر میانجی و تعدیل گری تنهایی ذهنی می پردازیم

کلمات کلیدی

, ارتباط اجتماعی, تنهایی ذهنی, نشاط ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081469,
author = {محمدعلی پورثانی, فائزه and مهارتی, یعقوب and ملک زاده, غلامرضا},
title = {ارایه مدل تاثیرگذاری ارتباط اجتماعی بر نشاط ذهنی با میانجی گری و تعدلیگری تنهایی ذهنی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتباط اجتماعی، تنهایی ذهنی، نشاط ذهنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه مدل تاثیرگذاری ارتباط اجتماعی بر نشاط ذهنی با میانجی گری و تعدلیگری تنهایی ذهنی
%A محمدعلی پورثانی, فائزه
%A مهارتی, یعقوب
%A ملک زاده, غلامرضا
%J هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
%D 2020

[Download]