اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (18), سال (2019-10) , صفحات (219-243)

عنوان : ( بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی )

نویسندگان: سید عبدالله رضوی , محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف‌کنندگان به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن‌ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل‌سازی رفتار قیمت نفت خام در بازار آتی می‌باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم‌گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه‌گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می‌نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت‌خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی‌که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت‌خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده‌های سری زمانی سال‌های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می‌دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل‌گیری انتظارات بازار از قیمت نفت‌خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.

کلمات کلیدی

, نفت خام شاخص جهانی, ذخایر تجاری, پاداش ریسک, ساختار بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081473,
author = {سید عبدالله رضوی and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2019},
volume = {26},
number = {18},
month = {October},
issn = {2251-8452},
pages = {219--243},
numpages = {24},
keywords = {نفت خام شاخص جهانی; ذخایر تجاری; پاداش ریسک; ساختار بازار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی
%A سید عبدالله رضوی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2019

[Download]