اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (18), سال (2020-1) , صفحات (45-76)

عنوان : ( بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستم )

نویسندگان: میترا سید زاده , محمدحسین مهدوی عادلی , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی و اطمینان، تسهیل پس‌انداز، مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. از آنجا که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به مدل رشد درونزا رومر، رفتار تولید کالا و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم با مبدا سال 1390 برای یک دوره 40 ساله شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهند که توسعه عملکرد صنعت بیمه از طریق جبران خسارات و سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی، سرمایه‌های کشور را افزایش داده و منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌گردد. همچنین با فرض ثبات درصد مخارج بیمه‌ای، افزایش رشد اقتصادی می‌تواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت بیمه در کشور ایران گردد

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, پویایی شناسی سیستم, عملکرد بیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081474,
author = {سید زاده, میترا and مهدوی عادلی, محمدحسین and بهنامه, مهدی and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستم},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2020},
volume = {26},
number = {18},
month = {January},
issn = {2251-8452},
pages = {45--76},
numpages = {31},
keywords = {رشد اقتصادی; پویایی شناسی سیستم; عملکرد بیمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستم
%A سید زاده, میترا
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A بهنامه, مهدی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2020

[Download]