دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( آموزش ایمنی در پروژههای ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند )

نویسندگان: مهرشاد دری , مجتبی مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیدگی، بزرگی مقیاس و پویایی صنعت ساخت و ساز باعث شده به عنوان یکی از حادثه خیزترین صنایع شناخته شود. در این میان کارگران ساختمانی نیز تحت تاثیر خطرات موجود در این صنعت میباشند. در همین راستا رعایت ایمنی به عنوان عاملی بازدارنده از بروز سوانح ناگوار میباشد. استفاده از فناوریهای واقعیت مجازی و افزوده تاثیر مثبت بسیاری در افزایش ایمنی و مهارت کارکنان ساختمانی داشته است. در این پژوهش مد نظر است در محیطی شبیهسازی شده از واقعیت، آموزشهای ایمنی به مهندسین این صنعت ارائه شود. با استفاده از این سیستم، تجاربی که تنها با از دست دادن هزینه جانی و مالی فراوانی بدست میآید، در زمان و هزینه کمتر توسط مهندسین کسب میشود.

کلمات کلیدی

, ایمنی, آموزش, تلفن همراه هوشمند, واقعیت افزوده, ساخت و سا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081549,
author = {دری, مهرشاد and مغربی, مجتبی},
title = {آموزش ایمنی در پروژههای ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ایمنی; آموزش; تلفن همراه هوشمند; واقعیت افزوده; ساخت و سا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش ایمنی در پروژههای ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند
%A دری, مهرشاد
%A مغربی, مجتبی
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]