تاریخ و فرهنگ, دوره (51), شماره (2), سال (2019-12) , صفحات (53-69)

عنوان : ( انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان )

نویسندگان: زهرا جهان , محمدتقی ایمان پور , جواد عباسی , حسین مفتخری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویداد مهم و تأثیرگذار فتح ایران توسط عرب‌های مسلمان که منجر به پایان یافتن حاکمیت دودمان ساسانی شد و همچنین مسئله‌ی چگونگی و چرایی این رویداد و پیامدهای آن، بارها و بارها توسط تاریخ‌پژوهان از زوایای مختلف، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در همین راستا و درباره‌ی دلایل پیروزی سریع و غیرقابل پیش‌بینی عرب‌ها بر قلمروی بزرگ ساسانی نظریه‌های مختلف مطرح شده است. به عنوان مثال، می‌توان به مصالحه و سازش بعضی از خاندان اشراف و حکومتگر ایرانی با عرب‌ها با اهداف اقتصادی و دینی به عنوان یکی از دلایل این پیروزها اشاره کرد. اما تاکنون پژوهشی مستقل و منسجمی در رابطه با اهداف و انگیزه‌های غیراقتصادی و دینی اشراف ایرانی در مصالحه با عرب‌ها انجام نشده است.. لذا در این پژوهش، تلاش شده است به بررسی انگیزه های سیاسی-اجتماعی و نظامی- امنیتی با تکیه بر گزارش‌ها و اسناد کهن تاریخی از جمله پیمان‌نامه‌ها به روش کیفی و رویکردی توصیفی-تحلیلی پرداخته شود. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد، اضطرار جهت حفظ جان ؛ حفظ جایگاه و مناصب پیشین، کسب جایگاه مناسب سیاسی -اجتماعی در نظام جدید و یا بهره‌گیری از نیروی نظامی عرب‌ها در حذف رقبای دیرینه؛ واقع‌گرایی برای گذر از بحران نظامی و تجدید قوا؛ سبب گردید دسته‌ای از اشراف ایران به راهبرد مصالحه و همکاری با نیروهای مهاجم عرب‌ روی‌آورند.

کلمات کلیدی

, ایران, لشکر کشی عرب‌های مسلمان, اشراف ایرانی, راهبرد مصالحه, شکست ایرانیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081723,
author = {جهان, زهرا and ایمان پور, محمدتقی and عباسی, جواد and حسین مفتخری},
title = {انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2019},
volume = {51},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-706X},
pages = {53--69},
numpages = {16},
keywords = {ایران، لشکر کشی عرب‌های مسلمان، اشراف ایرانی، راهبرد مصالحه، شکست ایرانیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان
%A جهان, زهرا
%A ایمان پور, محمدتقی
%A عباسی, جواد
%A حسین مفتخری
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2019

[Download]