اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی , 2020-09-01

عنوان : ( بررسی جلوه های آب در هنر محیط زیستی (مطالعه موردی: ادبیات منظور معاصر فارسی) )

نویسندگان: امیرعلی برومند , کمال الدین ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان و طبیعت همواره در ارتباطی تنگاتنگ بوده اند و از هم تأثیر پذیرفته اند. انسان معاصر پس از دست یابی به تکنولوژی های مخرب فراوان و بی توجهی به اصول پایداری 9 ، طبیعت را بیش از توان اکولوژیک آن مورد بهره برداری قرارداد و محیط زیست را آلوده ساخت. آب که همواره عنصری تمدن ساز بوده است، از این تهدیدها مصون نماند؛ به طوری که تنها در دهه های اخیر رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های بسیاری خشک شدند و به تبع آن ده ها گونه جانوری و گیاهی برای همیشه منتقرض گشتند. درد متعالی هنرمندان باعث شد تا تلاشی هدفمند در جهت تصویرسازی، زیبایی آفرینی و مضمون آفرینی در راستای تقویت اصول اخلاق محیط زیستی و آموزش محیط زیستی در مخاطبان انجام دهند. در مقاله حاضر پس از بازتعریف اجمالی \\\\\\\\\\\\\\\"هنر محیط زیستی ،\\\\\\\\\\\\\\\" ادبیات به عنوان شاخه مهمی از آن تبیین شد. در راستای فهم دقیق تر علل توجه هنرمند معاصر به پدیده آب، ابتدا فرهنگ ایرانی اسلامی در هردو بعد تأثیرگذار کهن الگوهای ملی و اندیشه های دینی بررسی و سپس نگاه ادبیات منظوم کلاسیک به پدیده آب به عنوان مقدمه تحصیل رویکرد معاصر تشریح گردید. در ادامه پس از مرور آثار هنرمندان معاصر، بیست و یک نمونه اثر شاخص انتخاب و بررسی شد. همگی این آثار در تشریح دیدگاه \\\\\\\\\\\\\\\"هنر محیطزیستی\\\\\\\\\\\\\\\" جهت کاربست مفاهیم هنر در خدمت حفاظت از عنصر حیات بخش آب با موضوعاتی از قبیل \\\\\\\\\\\\\\\"نگاه صرفا زیبایی شناسانه به آب\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"اهمیت آب برای بقای حیات وحش\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"آب به عنوان نماد حیات\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"تشریح تجربه آب به عنوان تجربه طبیعت\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"آب به عنوان شوینده چهره طبیعت\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"هشدار در جهت آلوده نساختن گوهر آب\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"تغییر رژیم های هیدرولوژِیک و توسعه ناپایدار\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"خشکسالی و بحران کم آبی\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"مقایسه وضعیت موجود با گذشته\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\"خشک شدن رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها\\\\\\\\\\\\\\\" و \\\\\\\\\\\\\\\"مطالبه آموزش محیط زیستی در راستای حفاظت از آب\\\\\\\\\\\\\\\" را منعکس می ساختند.

کلمات کلیدی

, هنر محیط زیستی, هنر سبزف هنر اکولوژیک, شعر معاصر, ادبیات فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081774,
author = {برومند, امیرعلی and ناصری, کمال الدین},
title = {بررسی جلوه های آب در هنر محیط زیستی (مطالعه موردی: ادبیات منظور معاصر فارسی)},
booktitle = {اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی},
year = {2020},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {هنر محیط زیستی، هنر سبزف هنر اکولوژیک،شعر معاصر، ادبیات فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جلوه های آب در هنر محیط زیستی (مطالعه موردی: ادبیات منظور معاصر فارسی)
%A برومند, امیرعلی
%A ناصری, کمال الدین
%J اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی
%D 2020

[Download]