مهندسی متالورژی, دوره (22), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (84-95)

عنوان : ( تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته )

نویسندگان: فائزه درویشیان حقیقی , سحر ملازاده بیدختی , سمانه صاحبیان سقی , زهرا طیرانی نجاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081790,
author = {درویشیان حقیقی, فائزه and ملازاده بیدختی, سحر and صاحبیان سقی, سمانه and زهرا طیرانی نجاران},
title = {تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2019},
volume = {22},
number = {2},
month = {September},
issn = {1563-1745},
pages = {84--95},
numpages = {11},
keywords = {داربست، ژلاتین، نشاسته،ذرات کلسیم فسفات،استحکام خمشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته
%A درویشیان حقیقی, فائزه
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A زهرا طیرانی نجاران
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2019

[Download]