حوزه, دوره (31), شماره (171), سال (2014-4) , صفحات (117-149)

عنوان : ( حقوق شهروندى یکتاپرستان و اقلیت فرقه‏ پرستان در حکومت اسلامى (با تمرکز بر اندیشه امام خمینى) )

نویسندگان: علی الهی خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حکومت اسلامى، اکثریت از آنِ یکتاپرستان است; شهروندانى که پیرو یکى از ادیان توحیدى و الهى بوده و از مذاهب رسمى پیروى مى‏کنند. در این بین، اقلیتى وجود دارد که فرقه‏پرست بوده و از مذاهب و آیینهاى ساختگى و غیر رسمى پیروى مى‏نمایند. امّا اکثریت یکتاپرست، در کنار مسلمانان به‏طور کامل، از حقوق شهروندى برخوردارند; حقوقى از جمله: رفاه و امنیت، آزادى در فعالیتهاى مذهبى و اجتماعى و حق آزادى بیان. امام خمینى، بر اساس سه شاخص عدالت اجتماعى، کرامت انسانى و امنیت عمومى، به‏طور صریح و اساسى، از حقوق شهروندى یکتاپرستان دفاع کرده است. نسبت به حقوق شهروندى اقلیت فرقه‏پرستان، باید گفت: نمى‏توان بر اساس تفکر سنتى تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالحرب، این اقلیت را از کشور بیرون راند; بلکه طبق آیات قرآن و نیز بیانات امام خمینى، اگر این گروه در شرایط فتنه‏انگیزى نباشند، از حقوق طبیعى و اساسى برخوردارند. قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز جلوه و نمادى است از اندیشه امام خمینى در پاسداشت رعایت حقوق تمامى شهروندان جامعه.

کلمات کلیدی

حقوق شهروندى یکتاپرستان فرقه‏پرستان کرامت انسانى امام خمینى
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081831,
author = {الهی خراسانی, علی},
title = {حقوق شهروندى یکتاپرستان و اقلیت فرقه‏ پرستان در حکومت اسلامى (با تمرکز بر اندیشه امام خمینى)},
journal = {حوزه},
year = {2014},
volume = {31},
number = {171},
month = {April},
issn = {1735-2173},
pages = {117--149},
numpages = {32},
keywords = {حقوق شهروندى یکتاپرستان فرقه‏پرستان کرامت انسانى امام خمینى},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حقوق شهروندى یکتاپرستان و اقلیت فرقه‏ پرستان در حکومت اسلامى (با تمرکز بر اندیشه امام خمینى)
%A الهی خراسانی, علی
%J حوزه
%@ 1735-2173
%D 2014

[Download]