جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (8), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (311-336)

عنوان : ( بررسی ایدئولوژی قیام عاشورا مبتنی بر بیانات امام حسین (ع) در 61-60 ه.ق به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور , غلامرضا صدیق اورعی , سیده زینب گلابگیرنیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت نهضت امام حسین (ع) و لزوم شناخت صحیح آن، موجب شده است که تتبع و تحقیق در این حوزه همواره مورد اهتمام اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان باشد. با وجود تأملات فراوان در این خصوص؛ همچنان خلأ تحصیل یک مدل اندیشگانی منسجم در این حوزه که مبتنی بر بیانات رهبری این نهضت عظیم که در عرصه‏ی نظر و عمل فعالانه وارد شده است، احساس می‌شد. با امعان نظر به اهمیت موضوع و در امتداد تلاش‏های صورت گرفته در این عرصه، درصدد برآمدیم تا با تأملی مجدد، پِژوهشی روشمند در این حوزه با استفاده از روش «نظریه‌پردازی داده بنیاد» به دست دهیم. برآیند تحلیل بیانات شریف امام از آغاز تا انجام نهضت حاکی از آن است که قیام امام در زمانی رخ‏ داد که فضای کلی حاکم بر جامعه‏ی اسلامی، به‌گونه‌ای محسوس با تعالیم اسلامی ناهم‌سو بوده است. در این میان به خلافت رسیدن یزید که آن نیز معلول یک سلسله از کُنش‏های اجتماعیِ منافی با حق‏مداری بود، اسلام را در معرض خطر و تحریف قرار داد. درواقع با تشخیص عدم صلاحیت حاکمیت وقت به عنوان چالش اصلی جامعه و در نظر داشتن زمینه‌ها و علل آن، راه‌حلی بنیانی مدنظر بوده؛ ضمن آنکه راهکارهای فرعی و راهبردهایی نیز به مقتضای شرایط متفاوت نهضت اتخاذشده است. درنهایت قیام، در دو حالت متفاوت ترسیم شده که هرکدام بنا بر شرایط و مقتضیات مطلوب قلمداد می‏شود.

کلمات کلیدی

امام حسین (ع) قیام عاشورا ایدئولوژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081846,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم and صدیق اورعی, غلامرضا and گلابگیرنیک, سیده زینب},
title = {بررسی ایدئولوژی قیام عاشورا مبتنی بر بیانات امام حسین (ع) در 61-60 ه.ق به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد},
journal = {جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2252-0732},
pages = {311--336},
numpages = {25},
keywords = {امام حسین (ع) قیام عاشورا ایدئولوژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ایدئولوژی قیام عاشورا مبتنی بر بیانات امام حسین (ع) در 61-60 ه.ق به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A گلابگیرنیک, سیده زینب
%J جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0732
%D 2020

[Download]