مهندسی سازه و ساخت, سال (2018-7)

عنوان : ( بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , احمد نظیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار بررسی شده است. دیوار برشی فولادی شیاردار دارای شیارهای عمودی است و هنگامی‌که تحت بارهای جانبی قرار می‌گیرد، با تغییر شکل و تشکیل مفصل پلاستیک خمشی در انتهای شیارها، انرژی ورودی به سازه را مستهلک می‌کند. پس از مدل کردن تیر بالا سری و دیوار شیار دار در نرم افزار آباکوس، با آزمایش انجام‌ شده توسط کورتس و لیو راستی‌ آزمایی شده است. سپس اثر اندرکنش بر رفتار چرخه ای دیوار شیاردار بهبود یافته بررسی و با دیوار شیاردار معمولی مقایسه شده است. به علاوه رابطه ای برای به دست آوردن سختی در این حالت ارائه شد. هم چنین رفتار منحنی‌های چرخه‌ای، استهلاک انرژی، سختی اولیه و مقاومت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. مشاهده شد که با افزایش سختی خمشی تیر، سختی اولیه، مقاومت و استهلاک انرژی دیوار شیاردار بیشتر می شود که تاثیر آن در سختی بیشتر است. هم چنین در قاب هایی که تیر پیرامون، سختی خمشی بالایی دارد عملکرد دیوار شیاردار بهبود یافته بهتر از دیوار شیاردار معمولی می باشد و برای تیر های با ممان اینرسی بالا استفاده از دیوار شیاردار با شیار بهبود یافته توصیه می شود

کلمات کلیدی

دیوار برشی فولادی شیاردار تحلیل عددی سختی خمشی اندرکنش تیر بالاسری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081854,
author = {شریعتمدار, هاشم and نظیفی, احمد},
title = {بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2018},
month = {July},
issn = {2476-3977},
keywords = {دیوار برشی فولادی شیاردار تحلیل عددی سختی خمشی اندرکنش تیر بالاسری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار
%A شریعتمدار, هاشم
%A نظیفی, احمد
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2018

[Download]