مطالعات فهم حدیث, دوره (8), شماره (2), سال (2021-1) , صفحات (223-243)

عنوان : ( حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، در بوتۀ اعتبارسنجی )

نویسندگان: سیدمحمدحسین دعائی , محمدحسن رستمی , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزۀ «معرفت نفس»، یکی از مهم‌ترین اجزاء «نظام معرفتی و تربیتی اسلام» است؛ همان آموزه‌ای که در «گزاره‌های نقلی»، از آن با عنوان «فریضۀ هر مرد و زن مسلمان»، «مصداق علم نافع و برتر»، «برترین معرفت»، «رمز سعادت و نیکبختی» و «امری ملازم با معرفت رب» یاد شده و مورد توجه بسیاری از دین‌پژوهان ـ از جمله «حکیمان و عارفان» ـ قرار گرفته است. اما باید دانست که این آموزه، در معرض مناقشات مختلفی ـ از جمله مناقشه در سند مهم‌ترین پشتوانۀ روایی آن، یعنی حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ـ نیز قرار دارد. فلذا می‌توان گفت که تلاش برای اثبات حجیت حدیث مذکور، امری ضروری است. برخی از محققان، با تأکید بر ارسال این حدیث، اساسا آن را معتبر ندانسته و برخی دیگر، در عین اذعان به مرسل‌بودن حدیث مذکور، صرفا با تکیه بر مواردی هم‌چون «تأیید آیات قرآن»، «تواتر معنوی» یا «قاعدۀ ضم احادیث ضعاف»، در پی اثبات اعتبار آن بوده‌اند. حال آن‌که می‌توان با اتکاء به اطمینان ناشی از «تراکم ظنون» و با تجمیع مجموعه‌ای از «قرائن سندی و محتوایی»، مانند: «اعتبار منبع»، «حضور در مجموعۀ معتبر صد کلمه»، «علو لفظ و معنا»، «تواتر معنوی یا اجمالی»، «شهرت روایی»، «مقبولیت در نزد بزرگان» و «برخورداری از مؤیدات قرآنی، برهانی و وجدانی»، به اثبات اعتبار این حدیث پرداخته و زمینۀ تثبیت یکی از مهم‌ترین معارف عرفانی و پی‌ریزی روشمند «نظام تربیتی اسلام» بر اساس آن را فراهم آورد

کلمات کلیدی

, معرفت نفس, خودشناسی, خداشناسی, من عرف نفسه فقد عرف ربه, اعتبارسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081900,
author = {دعائی, سیدمحمدحسین and رستمی, محمدحسن and نقی زاده, حسن},
title = {حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، در بوتۀ اعتبارسنجی},
journal = {مطالعات فهم حدیث},
year = {2021},
volume = {8},
number = {2},
month = {January},
issn = {2588-3895},
pages = {223--243},
numpages = {20},
keywords = {معرفت نفس، خودشناسی، خداشناسی، من عرف نفسه فقد عرف ربه، اعتبارسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، در بوتۀ اعتبارسنجی
%A دعائی, سیدمحمدحسین
%A رستمی, محمدحسن
%A نقی زاده, حسن
%J مطالعات فهم حدیث
%@ 2588-3895
%D 2021

[Download]