کنفرانس بین المللی آموزه های راهبردی اسلام در تحقق صلح , 2019-06-26

عنوان : ( واکاوی اندیشه های تقریبی در تحقق وحدت امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های استاد شهید مطهر ی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع وحدت و انسجام امت اسلامی یک آرمان،ارزش و ایده حیاتی برای حفظ هویت و پیشرفت جوامع اسلامی محسوب می شود. وحدت و همبستگی اسلامی مورد تاکید متون و پیشوایان دینی بوده است و به صراحت از آن به عنوان مهمترین عامل مجد و عظمت اسلام و شکوفایی تمدن بزرگ اسلامی نام برده شده است. وحدت اسلامی همواره از دغدغه های اصلی عالمان و اندیشمندان اسلامی بوده است و بزرگانی چون سیدجمال الدین، محمد عبده، اقبال لاهوری،آیه الله بروجردی، امام خمینی(ره)، شهید مطهری و...با تکیه بر عوامل و زمینه های مشترکی چون جهانبینی،دین،کتاب وسنت، فرهنگ و اعمال عبادی مشترک،‌ سابقه تمدنی، تهدیدات مشترک و... به تبیین ضرورت و اهمیت وحدت و همگرایی امت اسلامی پرداخته اند. در این میان استادشهید مرتضی مطهری، به عنوان یک اندیشمند برجسته و اسلام شناس آگاه به زمان، از جمله صاحبنظرانی است که با درایت و روشن بینی علمی و منحصر بفردی به موضوع وحدت اسلامی پرداخته است و در قالب مباحث، کتب، مقالات و سخنرانی های متعدد ابعاد و زوایای گوناگون آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. در این مقاله تلاش شده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی مسئله وحدت و همگرایی اسلامی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی با تاکید بر آثار شهید مطهری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گی

کلمات کلیدی

, وحدت و همگرایی, واگرایی, جهان اسلام. امت اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081953,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {واکاوی اندیشه های تقریبی در تحقق وحدت امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های استاد شهید مطهر ی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی آموزه های راهبردی اسلام در تحقق صلح},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {وحدت و همگرایی، واگرایی، جهان اسلام. امت اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی اندیشه های تقریبی در تحقق وحدت امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های استاد شهید مطهر ی
%A زرقانی, سیدهادی
%J کنفرانس بین المللی آموزه های راهبردی اسلام در تحقق صلح
%D 2019

[Download]