مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (71), سال (2014-3) , صفحات (56-67)

عنوان : ( مروری بر مدل سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر )

نویسندگان: علیرضا چکشیان خراسانی , سهیلا یغمایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی و کنترل فرایند زیست درمانی در ناحیه ریزوسفر مانند هر فرایند دیگری، نیازمند مدل سازی مناسب مبتنی بر واقعیات روی داده در فرایند است. شرایط حاکم بر زیست درمانی ریزوسفر بر پایه روابط بین ریشه گیاهان، ریزاندام های موجود در خاک، مواد خاک و آلاینده مورد نظر استوار است. هدف از مطالعه حاضر، ارائه مدل های ریاضی است که قابلیت پیش بینی و توضیح فرایند زیست درمانی در خاک را دارند. این مدل ها، مدل های تکامل یافته ای هستند که با توجه به شرایط دلخواه می توانند بکار گرفته شوند و مطابق با هدف مورد نظر تغییر نمایند. موفقیت یک مدل در پیش بینی، تابعی است از شرایط و روابط حاکم بر چگونگی انجام فرایند که با شناخت دقیق از عملکرد هر بخش فرایند و استفاده از روابط و معادلات مناسب می توان مدل سازی کامل و موفقی انجام داد.

کلمات کلیدی

, ریزوسفر, مدل سازی, زیست درمانی, خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081963,
author = {چکشیان خراسانی, علیرضا and سهیلا یغمایی},
title = {مروری بر مدل سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {71},
month = {March},
issn = {1735-5400},
pages = {56--67},
numpages = {11},
keywords = {ریزوسفر، مدل سازی، زیست درمانی، خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر مدل سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر
%A چکشیان خراسانی, علیرضا
%A سهیلا یغمایی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2014

[Download]