دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران , 2019-01-29

عنوان : ( بهینه سازی شرایط تنش زا برای افزایش تولید لیپید در ریزجلبک کلرلا ولگاریس )

نویسندگان: شبنم میری زاده , علیرضا چکشیان خراسانی , محسن نصرتی , سید عباس شجاع الساداتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081966,
author = {شبنم میری زاده and چکشیان خراسانی, علیرضا and محسن نصرتی and سید عباس شجاع الساداتی},
title = {بهینه سازی شرایط تنش زا برای افزایش تولید لیپید در ریزجلبک کلرلا ولگاریس},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران},
year = {2019},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط تنش زا برای افزایش تولید لیپید در ریزجلبک کلرلا ولگاریس
%A شبنم میری زاده
%A چکشیان خراسانی, علیرضا
%A محسن نصرتی
%A سید عباس شجاع الساداتی
%J دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران
%D 2019

[Download]