دین و سلامت, دوره (8), شماره (2), سال (2021-3) , صفحات (67-78)

عنوان : ( القانون و جایگاه عطر درمانی در آن )

نویسندگان: معصومه دهقان , محبوبه فرخنده زاده , مجید نیمروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عطردرمانی نوعی طب گیاهی است که از روغن گیاهان جهت مداوای بیماری، حفظ سلامت و بهبود جسم و ذهن استفاده می شود. هدف این پژوهش که با رویکرد توصیفی و تحلیلی گردآوری شده است، بازخوانی کارکرد دارویی عطرها(جانوری و گیاهی) در پیشگیری از ابتلا به بیماریها و یا مداوای آنها به عنوان روشی درمان‌گر است؛ تا از این رهگذر اهمیت رایحه-درمانی در روش درمانی ابن سینا، به عنوان روشی کاربردی و یا داروی مکمل تبیین و بررسی گردد. مطالعات نشانگر آن است که در تاریخ پزشکی و داروسازی، عطرها به عنوان ادویه ی مفرد و مرکّب کاربرد داشته اند. در میان پزشکان مسلمان ابن سینا مهمترین طبیبی است که از مواد معطّر در تشخیص و مداوای بیماری بهره برده است. نحوه ی استعمال عطرها به صورت استشمام، استنشاق، استحمام، چکاندن، بخور و ماساژ بوده است و در مواردی به شیوه ی داروی خوراکی هم تجویز شده است.

کلمات کلیدی

, رایحه درمانی, گیاهان دارویی, ابن سینا, القانون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081986,
author = {معصومه دهقان and فرخنده زاده, محبوبه and مجید نیمروزی},
title = {القانون و جایگاه عطر درمانی در آن},
journal = {دین و سلامت},
year = {2021},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-5268},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {رایحه درمانی، گیاهان دارویی، ابن سینا، القانون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T القانون و جایگاه عطر درمانی در آن
%A معصومه دهقان
%A فرخنده زاده, محبوبه
%A مجید نیمروزی
%J دین و سلامت
%@ 2345-5268
%D 2021

[Download]