دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران , 2017-02-14

Title : ( Removal of cholesterol by polysaccharide bionanocomposites )

Authors: Fatemeh Kuhfar , Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081991,
author = {فاطمه کوهفر and Chackoshian Khorasani, Alireza and سید عباس شجاع الساداتی},
title = {Removal of cholesterol by polysaccharide bionanocomposites},
booktitle = {دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران},
year = {2017},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Removal of cholesterol by polysaccharide bionanocomposites
%A فاطمه کوهفر
%A Chackoshian Khorasani, Alireza
%A سید عباس شجاع الساداتی
%J دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران
%D 2017

[Download]