سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند , 2016-02-07

عنوان : ( زیست نانوکامپوزیت های پری بیوتیک برپایه نانوسلولز باکتریایی: کامپوزیت نشاسته مقاوم در دستگاه گوارش )

نویسندگان: علیرضا چکشیان خراسانی , سید عباس شجاع الساداتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081993,
author = {چکشیان خراسانی, علیرضا and سید عباس شجاع الساداتی},
title = {زیست نانوکامپوزیت های پری بیوتیک برپایه نانوسلولز باکتریایی: کامپوزیت نشاسته مقاوم در دستگاه گوارش},
booktitle = {سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند},
year = {2016},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست نانوکامپوزیت های پری بیوتیک برپایه نانوسلولز باکتریایی: کامپوزیت نشاسته مقاوم در دستگاه گوارش
%A چکشیان خراسانی, علیرضا
%A سید عباس شجاع الساداتی
%J سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
%D 2016

[Download]