نهمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2020-09-05

عنوان : ( بررسی تاثیر تغییرات هیدرولوژیکی در اثر توسعه شهری بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد) )

نویسندگان: سیدعلیرضا اسماعیلی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه‌های اخیر افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، تغییرات محیطی شهرها و مسائل ناشی از آن‌یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی صحیح به‌منظور مدیریت شهری می‌باشد. یکی از مسائل مطرح در توسعه شهری، موضوع سیلاب و آب‌گرفتگی ناشی از بارندگی‌های شدید می‌باشد؛ بنابراین پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی آبراهه‌ها و رودخانه‌ها به‌ویژه مسیل‌های شهری در مقابل سیلاب‌های احتمالی جهت کنترل و کاهش خسارات به مزارع، شهرها، ابنیه و تأسیسات موجود و یا در حال ساخت در حریم آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌ می‌باشد. در این تحقیق باهدف بررسی دبی پیک سیلاب حوضه آبریز مسیل زرکش شهر مشهد از روش (SCS) استفاده گردیده است. به این منظور مسیل زرکش با استفاده از اطلاعات توپوگرافی بستر و مدل HEC-GEORAS در محیط نرم‌افزاری HEC-RAS شبیه‌سازی گردید و پهنه‌های سیلاب در دوره بازگشت‌های مختلف تعیین شد. وضعیت هیدرولوژیکی مسیل و محدوده اطراف آن بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی سال‌های 1347، 1370 و 1398 نسبت به هم مقایسه شده و در پایان پیشنهاد‌هایی جهت جلوگیری از خسارات سیلاب ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی

, توسعه شهری, سیلاب, رواناب سطحی, روش SCS, بارندگی, HEC-RAS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082085,
author = {اسماعیلی, سیدعلیرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی تاثیر تغییرات هیدرولوژیکی در اثر توسعه شهری بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد)},
booktitle = {نهمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {توسعه شهری، سیلاب، رواناب سطحی، روش SCS، بارندگی، HEC-RAS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تغییرات هیدرولوژیکی در اثر توسعه شهری بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد)
%A اسماعیلی, سیدعلیرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J نهمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
%D 2020

[Download]